Soneran TeleSampo-palvelu päättyy 30.9.2004

Soneran TeleSampo-palvelu, joka mahdollisti pääsyn tietoverkkoihin jo ennen internetin tuloa päättyy 30.9.2004. Palvelu lopetetaan koska sen teknologia on vanhentunut ja palvelun asiakkaat ovat siirtynyt käyttämään vastaavia palveluita internetin nopeiden laajakaista- ja isdn-yhteyksien kautta. Telesammon käyttäjiä on tällä hetkellä arviolta runsaat 3 000.
TeleSampo on tarjonnut kuluttaja-asiakkaille mahdollisimman helpon yhteyden erilaisiin tietopankkipalveluihin modeemin ja valintaisen puhelinyhteyden tai kiinteän yhteyden kautta. Suurimmat TeleSammon kautta palveluja tarjoavat yritykset ovat olleet pankkeja. Myös muun muassa Maatalouden laskentakeskuksen tarjoamat maatalouden neuvonta- ja laskentapalvelut ovat olleet suosittuja tietoverkkopalveluja.
Juuret 1980 luvun alussa
TeleSammon kehitys alkoi 1980 -luvun alussa videotextekniikan tullessa tukemaan tietoyhteiskunnan rakentamista. Eurooppalaiset teleyhtiöt - niiden joukossa myös Suomen Posti- ja telelaitos - alkoivat rakentaa kansallisia, videotex-pohjaisia tietoverkkoja. Niiden tarkoitus oli luoda yhdyskäytäviä valtion, kuntien, pankkien ja vakuutuslaitosten tietopankkien välille ja tuoda ne myös kansalaisten ulottuville.
Suomessa videotex-palvelu profiloitui varhaisvaiheessaan lähinnä yrityspalveluksi, eikä sillä tavoitettu laajempaa käyttäjäkuntaa. Palveluun liityttiin televisioon liitettävän lisälaitteen kautta.
Palvelun kaupallinen tarjonta alkoi 20 vuotta sitten 1.4.1984.
Teknologian ja palvelutarjonnan kehittyessä Posti- ja telelaitos alkoi vuonna 1988 markkinoida videotex-palvelujaan nimellä TeleSampo. Esikuvana oli Ranskassa suuren suosion saavuttanut Teletel-verkko, jota käytettiin valtion kansalaisille ilmaiseksi jakamien Minitel-päätteiden avulla.
Erillisiä TeleSampo-päätteitä käytettiin myös Suomessa. Mikrotietokoneiden kehittyminen ja halpeneminen teki niistä kuitenkin yleisimmän tavan käyttää TeleSammon palveluita.
TeleSampo toi tietoverkot lähemmäs yksityisiä kansalaisia. Se rakennettiin koko maan kattavaksi, jatkuvasti laajenevaksi tietoverkoksi, jossa palvelut ja käyttäjät kohtaavat toisensa reaaliajassa. Käyttäjiä oli 1990-luvun jälkipuoliskolla arviolta runsaat kaksisataatuhatta.
TeleSammon käytetyimpiä palveluita ovat olleet pankkipalvelut ja sähköposti. Opettajat ja koululaiset ovat käyttäneet TeleSampoa mm. tiedonhakuun ja sähköpostiin. TeleSammon yhteydet ulkomaisiin tietopankkeihin houkuttelivat käyttäjiksi myös kirjastoja. Chattailu oli alkuaikoina hyvin suosittu palvelu.
Kansainvälisessä korkeakoulumaailmassa vankan jalansijan saaneen internetin nopea kehittyminen vei 1990-luvun puolivälissä pohjan TeleSammon tapaisten kansallisten tietoverkkohankkeiden jatkolta. Internet tavallaan toteutti sen, mihin TeleSammolla pyrittiin. Helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä ja tehokkaat tiedonhakupalvelut, jotka olivat olleet TeleSammon tavoitteita, tulivat suurelle yleisölle tutuiksi internetin kautta.
Kehityspäällikkö Terttu Rönkä, puh. 0400 468949
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi