TeliaSonera Finland yhteistyöhön Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-akatemian kanssa

TeliaSonera Finland julkistaa tänään yhteistyösopimukset Taideteollisen korkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa. Verkostoitumiseen perustuva yhteistyö keskittyy nuorien lupauksien tukemiseen. Yhteistyö noudattaa samoja periaatteita, joiden mukaan TeliaSonera Finland on hoitanut yhteistyötään mm. yleisurheilijoiden kanssa viime keväästä alkaen.
Taideteollisessa korkeakoulussa TeliaSonera Finland on mukana Odysseus-ohjelmassa. Odysseus-ohjelman tavoitteena on edistää nuorten, lahjakkaiden muotoilijoiden urakehitystä, tuoda Suomeen kansainvälistä muotoilualan osaamista sekä lisätä suomalaisen muotoilun tuntemusta ja arvostusta maailmalla. TeliaSonera Finland tukee juuri valmistuneita tai opintojensa loppuvaiheessa olevia oppilaita tarjoamalla stipendin työharjoitteluun ulkomailla arvostetuissa muoti- ja suunnittelutaloissa.
Ulkomaille lähtevälle nimetään omaan verkostoonsa neljä nuorta, jotka ovat juuri opintonsa aloittaneet opiskelunsa. Verkostoitumisen tavoitteena on välittää tietoa ja kokemuksia vasta opintonsa aloittaville, joita maailmalle lähtenyt työharjoittelija saa. Tämän tärkeän tieto-taidon ja kokemusten vaihdon kautta nuorempi opiskelija pystyy paremmin tekemään urakehitykseen liittyviä valintoja ja valmistumaan niihin haasteisiin, joita kansainvälinen ura mahdollisesti tuo tullessaan. Osastojen opettajat toimivat ohjelman tukihenkilöinä.
TeliaSonera Finland on yhteistyökumppani myös Taideteollisen korkeakoulun tähän asti suurimmassa tapahtumassa, Masters of Arts 2004 -tapahtumassa. Tapahtumassa korkeakoulun uudet taiteen maisterit esittäytyvät eri näyttelyissä ympäri Helsinkiä. Master of Arts avataan Designmuseossa tänään, 29.4.2004 klo 17. Tapahtumaan liittyy myös Young Design Awards 2004 -palkintojenjakotilaisuus tänään, 29.4.2004 klo 19.30 alkaen Korjaamolla, Helsingissä.
Sibelius-Akatemia on rakentanut yhteistyökokonaisuuden, jossa kaksi laulumusiikin osastolta valmistunutta ja jo kansainvälistä uraa luovaa taiteilijaa ottavat kummeina verkostoonsa kolme lupaavaa toisen tai kolmannen vuosikurssin kummiopiskelijaa. Tavoitteena on jälleen luoda verkostoitumisella ympäristö, jossa tieto-taito ja kokemukset välittyvät kokeneemmalta kummilta lupaavalle nuorelle taiteilijalle, joka voi hyödyntää tätä opiskelussaan ja omaa uraa koskevissa päätöksissään. Verkoston toimintaan kuuluu mm. yhteisiä tapaamisia, kerran vuodessa toteutettava mestariluokka-harjoittelu ja joka kolmas vuosi toteutettava kamarioopperaproduktio.
Molemmat sopimuskokonaisuudet jatkuvat opintovuoden 2006-2007 loppuun. Ohjelmiin osallistuvat kummit ja kummiopiskelijat julkistetaan syksyllä.
Nuoria taiteilijoita tuetaan Soneran sponsorointimallin mukaisesti
Molemmissa taidekorkeakouluissa tuki toteutetaan Soneran sponsorointimallin mukaisesti. Sonera-sponsorointimalli lanseerattiin viime keväänä yleisurheilussa. Yhtiö aloitti silloin yhteistyön 20 urheilijan kanssa. Yhteistyö kattoi huippu-urheilijoiden - Heli Koivula, Johanna Manninen, Jaakko Ojaniemi, Markus Pöyhönen - lisäksi 16 nuorta next generation -urheilijaa sekä huippu-urheilijoiden ja next generation -urheilijoiden valmentajat, managerit ja huoltajat.
"Tämä malli osoitti toimivuutensa urheilumaailmassa jo ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä rohkaisi laajentamaan mallin hyödyntämistä myös kulttuurin puolelle. Erityisesti olemme iloisia siitä, että Taideteollinen korkeakoulu ja Sibelius-Akatemia todella tarttuivat malliimme ja muotoilivat sen sopimaan omaan ympäristöönsä. Juuri näin se pitää ollakin", kuvaa kokonaisuutta TeliaSonera Finlandin sponsoroinnista vastaava johtaja Jari Elo. "Mallimme perusarvoina ovat syvällisyys, pitkäjänteisyys ja isomman vastuun ottaminen. Tavoitteena on luoda aidosti arvoa ohjelmaan osallistuville, antaa aikaa kehittymiselle ja ottaa itse vastuuta urheilun ja nyt kulttuurin kehittämisestä, mutta myös vaatia enemmän vastuuta - vastuuta muiden kehittymisestä ja vastuuta esikuvana toimimisesta", Elo jatkaa.
Jari Elo, johtaja, tapahtumamarkkinointi, TeliaSonera Finland Oyj
puhelin: 040 500 9840
sähköposti: jari.elo@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi