TeliaSonera panostaa opiskelijavaihtoon Pohjoismaissa ja Baltiassa

TeliaSonera panostaa opiskelijavaihtoon Pohjoismaissa ja Baltiassa

TeliaSonera aloittaa yhdessä Ruotsin Norden-yhdistyksen ja Suomen
Pohjola-Nordenin kanssa Nordkontakt-nimisen opiskelijavaihto-ohjelman
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelman tarkoituksena on, että oppilaat ja
opettajat oppivat oman kokemuksensa kautta enemmän vaihtomaan
kulttuurista, kielestä ja yhteiskunnasta. Ohjelman tarkoituksena on
osaltaan parantaa kyseisten maiden kansalaisten kykyä kommunikoida
keskenään ja luoda pysyvää oppilasvaihtotoimintaa.
TeliaSonera on allekirjoittanut Ruotsin Norden-yhdistyksen ja Suomen
Pohjola-Nordenin kanssa sopimuksen koululaisten vierailuvaihdon
tukemisesta Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ohjelma on suunnattu
vähintään viidennellä luokalla oleville peruskoululaisille sekä
lukiolaisille ja kansanopistojen ja opettajankoulutuslaitosten
opiskelijoille.

- Ohjelmassa on paljolti kyse ihmisten välisestä kommunikaatiosta
alueilla, joilla TeliaSonera on merkittävä toimija. Toivon, että ohjelma
edistää Pohjoismaiden ja kohta EU-perheeseen liittyvien Baltian maiden
muodostaman yhä yhtenäisemmän alueen kehitystä, sanoo TeliaSoneran
toimitusjohtaja Anders Igel.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden lähenemisen ja yhtenäistymisen
edistäminen on TeliaSoneran toiminta-ajatuksen mukaista. TeliaSonera
haluaa innoittaa ja helpottaa ihmisten välisiä suhteita tarjoamalla
hyviä ja helppoja telepalveluja sekä ainutlaatuista palvelua
Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla.

TeliaSonera on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Pohjola-Nordenin kanssa.
Norden-yhdistys/Pohjola-Norden on järjestänyt opiskelijavaihtoa 1920-
luvulta lähtien.

- Opiskelijavaihto on vapaaehtoisuuteen perustuvien Norden-yhdistysten
ydintoimintaa. Olemme erittäin iloisia siitä, että TeliaSonera, jolla on
vahvat siteet sekä Pohjoismaihin että Itämeren alueen maihin, tukee
vahvasti koulujen välistä vaihtoa. Tavoitteenamme on hoitaa osuutemme
yhteistyöstä niin hyvin, että järjestäytynyt opiskelijavaihto kohoaa
uudelle tasolle, ja mukana olevien maiden oppilaat oppivat
kommunikoimaan paremmin keskenään ja oppilaiden välille muodostuu
pysyviä yhteyksiä ja vuorovaikutusta, kertovat Pohjola-Nordenin
pääsihteeri Larserik Häggman ja hänen kollegansa, Norden-yhdistyksen
Anders Ljunggren yhteisessä lausunnossaan.

TeliaSoneralla on ennestään kokemusta koulutukseen liittyvistä
yhteistyöprojekteista. Konserni on muun muassa kustantanut
kauppakorkeakoulun professuurin Latvian Riiassa.

- On luonnollista, että tuemme koulutussektoria, tuottaahan se meille
työvoimaa. Meille on myös tärkeää kannustaa nuoria opettelemaan ajoissa
käyttämään televiestintä- ja tietotekniikkapalveluja, sanoo TeliaSoneran
konsernijohtaja Anders Igel.
Mahdollisuuden osallistua opiskelijavaihtoon saa yhteensä 60
koululuokkaa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.
________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 (0)8 713 58 30

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040428BIT00400/wkr0002.pdf