TeliaSonera tammikuu-maaliskuu 2004

TeliaSonera tammikuu-maaliskuu 2004

· Liikevaihto oli 19 946 milj. Ruotsin kruunua (20 349) ja säilyi edellisvuoden tasolla valuuttakurssien muutokset huomioon ottaen.
· Nettotulos kasvoi 2 344 milj. kruunuun (1 639) ja osakekohtainen tulos 0,50 kruunuun (0,35).
· Liiketulos nousi 4 122 milj. kruunuun (3 288).
· Vapaa kassavirta oli 2 194 milj. kruunua (3 897); sitä alensivat edelliseen vuoteen liittyvät verojen maksut.
· Telia Finansin myyminen vähensi nettovelkaa 6,0 miljardilla kruunulla.
· Voimakkaiden markkinointitoimien jatkaminen tuotti tulosta.
· TeliaSoneran asiakasmäärä kasvoi 22,4 miljoonaan (20,7), ja osakkuusyhtiöiden asiakasmäärä kasvoi 28,9 miljoonaan (21,5).
· Käteisostotarjous Eesti Telekomista julkistettiin.

Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit
"TeliaSoneran toiminta on tuloksekasta kotimarkkinoillamme vallitsevasta kovasta kilpailusta huolimatta.
Markkinointiponnistelumme ovat tuottaneet hyviä tuloksia, sillä olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme tärkeillä kohdealueilla, erityisesti Ruotsin kiinteän verkon ja matkaviestinnän puolella.
Varmistaaksemme kannattavuuden ja säilyttääksemme markkinaosuutemme tai kasvattaaksemme sitä tulemme entisestäänkin tehostamaan ponnistelujamme kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseksi kaikissa toiminnoissamme.
Olemme vastanneet useisiin uusiin markkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Olemme tuoneet markkinoille esimerkiksi laajakaistaan pohjautuvan Internet-puhelupalvelun. Lisäksi toimme markkinoille uudenlaiset matkaviestinnän datapalvelut, joissa siirtyminen nykyisten ja seuraavan sukupolven matkaviestintäjärjestelmien tai langattoman laajakaistajärjestelmän välillä tapahtuu saumattomasti ja yhteys nopeimpaan tarjolla olevaan järjestelmään muodostetaan automaattisesti."
Kehitysnäkymät
Vuoden 2004 aikana matkaviestintämarkkinoiden hyvän kasvun odotetaan jatkuvan, kiinteän verkon puhelupalvelujen markkinoiden odotetaan pienenevän ja Internet-pohjaisten palvelujen markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti. Olemme edelleen sitoutuneet kannattavaan kasvuun nykyisellä toiminta-alueellamme. Markkinointipanostuksemme jatkuvat, ja niihin liittyvänä tavoitteenamme on, että tuottojen orgaaninen kasvu etenee vuonna 2004 markkinoiden tahdissa tai niitä paremmin.
Kilpailu säilyy kireänä erityisesti kotimarkkinoillamme, ja sopeutamme edelleen kustannusrakennetta heijastamaan markkinatilannetta eri segmenteissä.
Jatkuvat toiminnan tehostamisohjelmat sekä kasvavat liikennemäärät vaikuttavat positiivisesti katteisiin, kun taas alentuneilla hinnoilla on negatiivinen vaikutus niihin. Vapaa kassavirta säilyy vahvana huolimatta korkeammista veronmaksuista, jonkin verran suuremmista käyttöomaisuusinvestoinneista ja varausten kasvavasta käytöstä.
Tavoitteenamme on mahdollisuuksien mukaan saada enemmistö-osakkaan asema kaikissa toiminnoissamme kasvattamalla omistusosuutta osakkuusyhtiöissä. Vahva taloudellinen asemamme ja kokemuksemme onnistuneesta valtioiden rajat ylittävästä fuusiosta antavat meille mahdollisuuden katsoa nyt eteenpäin ja toimia aktiivisesti Euroopan telepalvelualan toimialajärjestelyissä. Lähtökohtana on asemamme kasvattaminen tai lujittaminen Pohjoismaiden ja Baltian kotimarkkinoillamme, jos ja kun oikea tilaisuus avautuu. Mahdollisten yritysostojen tulee kasvattaa arvoamme täyttämällä tuottovaatimuksemme ja mahdollistamalla vakaan taloudellisen asemamme säilyttäminen.
Koko osavuosikatsaus liitetiedostona.


TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040903BIT23250/wkr0006.pdf Osavuosikatsaus