Tom von Weymarnista TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja

Tom von Weymarnista TeliaSoneran hallituksen puheenjohtaja

Tom von Weyman nimitettiin TeliaSonera AB:n uudeksi hallituksen
puheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa tänään.

Tom von Weymarn valittiin TeliaSonera AB:n hallituksen jäseneksi vuonna
2002. Hän on toiminut aiemmin Oy Rettig Ab:n toimitusjohtajana ja Oy
Karl Fazer Ab:n toimitusjohtajana. Tom von Weymarn on Lännen Tehtaat
Oyj.n hallituksen puheenjohtaja ja Oy Rettig Ab:n, Oy Telko Ab:n, CPS
Color Group Oy:n ja Hydrios Biotechnology Oy:n hallituksen jäsen. Hän on
myös Industri Kapitalin neuvonantajiston jäsen.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/02/20040402BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/02/20040402BIT00550/wkr0002.pdf