TeliaSonera Finland tarjoaa aiempaa luotettavampaa vaihtoehtoa puhelinliittymäksi vikaherkille alueille

TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa aiempaa luotettavampaa vaihtoehtoa puhelinliittymäksi niille maantieteellisille alueille, joilla kiinteän verkon liittymän vikaantumisriski on suuri esimerkiksi ukkosien vuoksi. Vikaherkkien, pitkien yhteyksien päässä asuviin asiakkaisiin on jo otettu yhteyttä ja TeliaSonera Finland on ehdottanut perinteisestä lankaliittymästä luopumista ja siirtymistä matkapuhelinasiakkaaksi. Langaton teknologia lisää puhelinyhteyden käyttövarmuutta asiakkaalle korkean vikaantumisriskin alueilla.
Halutessaan asiakas voi säilyttää nykyisen puhelinliittymänsä esimerkiksi internetin käytön vuoksi. Tällöin liittymän teknistä toteutusta muutetaan ja yhteyden viimeinen osuus toteutetaan langattomasti matkapuhelintekniikalla. Puhelinnumero ja puhelinkone säilyvät muuttumattomina. Uusi tekniikka ei vaikuta liittymän maksuihin. Asiakkaan maksamat puhelu- ja kuukausimaksut ovat TeliaSoneran puhelinliittymähinnaston mukaiset. Vaihtoehtoisten tekniikoiden hyödyntämisellä varmistetaan, että asiakas saa laadukkaita puhelinyhteyksiä jatkossakin. TeliaSonera Finland on jo ottanut yhteyttä hieman yli 3000 asiakkaaseen eri puolilla Suomea.
"Asiakas saa Soneralta 300 euron puheaikaedun luopuessaan lankaliittymästä kokonaan ja siirtyessään matkapuhelinliittymän käyttäjäksi. Matkapuhelinverkkomme kattaa jo suurimman osan Suomea ja verkon kuuluvuus on jatkuvasti kohentunut. Usein matkapuhelinliittymä on asiakkaalle perinteistä puhelinliittymää halvempi vaihtoehto. Liittymätyyppimuutokset sekä vikaantuvien linjojen poistaminen tuovat kustannussäästöjä puhelinkaapelien ylläpito- ja korjauskustannusten vähetessä", kertoo johtaja Petri Lahtinen TeliaSonera Finlandista.
Noin 700 asiakkaan kiinteän puhelinyhteyden toteutuksessa on viime vuosien aikana hyödynnetty matkapuhelintekniikkaa. Viime syksynä testattiin samaan ratkaisuun perustuvaa kehittyneempää teknologiaa, jolla nyt voidaan toteuttaa myös internet-yhteys. Ratkaisu mahdollistaa internet-yhteyden käytön kiinteän verkon modeemiyhteyttä vastaavalla tiedonsiirtonopeudella. Asiakkaiden kokemusten mukaan uudella tekniikalla toteutetun lankayhteyden ja internetin käytettävyys parani, yhteys koettiin toimintavarmaksi ja pääsy internetiin oli helpompaa kuin perinteisen modeemiyhteyden kautta.
Liittymävaihtoehtojen tarjoamisella ei ole vaikutusta Soneran Laajakaista- tai Kyläkaista -hankkeiden toteutuksiin eikä laajakaistaliittymän saatavuuden rajoituksiin. Valitut pylväslinjat ovat niitä ylipitkiä yhteyksiä, joihin ADSL-yhteyttä ei pystytä toimittamaan.
TeliaSonera Finland Oyj, johtaja Petri Lahtinen, puhelin 02040 60094, matkapuhelin 0400 500373
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi