TeliaSonera Sweden ostaa Flextronics Network Servicesin liiketoiminnot

TeliaSonera Sweden ostaa Flextronics Network Servicesin liiketoiminnot

TeliaSonera Sweden ostaa Flextronics Network Servicesin tuotevalikoiman
ja asiakkaiden toimipisteisiin sijoitettuja laitteistoja koskevat
toiminnot. Kauppaan kuuluu lähinnä toimistopuhelinvaihteita ja
lähiverkkolaitteita.

TeliaSonera Swedenin ostamiin liiketoimintoihin kuuluvat tuotejohto,
myynnin tuki, toimitukset ja tekninen tuki. Flextronics Network
Servicesin palveluksessa oleville noin 130 työntekijälle tarjotaan
mahdollisuutta siirtyä TeliaSonera Swedenin palvelukseen.

Kaupan seurauksena Flextronics Network Servicesin tuotevalikoima
integroidaan TeliaSoneran muuhun tuotevalikoimaan. TeliaSoneran osuus
Flextronicsin liikevaihdosta on aiemmin ollut noin 80 prosenttia.

- Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja tämä kauppa parantaa palvelujamme
ja tuotetarjontaamme. Integroimalla tuotevalikoimamme asiakkaidemme
toimipisteissä oleviin laitteisiin helpotamme asiakkaidemme
yhteydenpitoa meihin, sanoo TeliaSonera Swedenin suuryrityssegmentin
johtaja Anders Gylder.

Kauppaan eivät kuulu asennus- ja huoltotoimiin liittyvät resurssit.
Flextronics Network Servicestä tulee kaupan myötä näiden toimintojen
päätoimittaja TeliaSonera Swedenille.

Kauppa vahvistetaan viimeistään 1. heinäkuuta edellyttäen, että
osapuolet saavat kaupalle Ruotsin kilpailuviraston hyväksynnän.


Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Anders Gylder, +46-8-6884179,
Ulf Carlshamre, +46-70-5282428


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00270/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/07/20040507BIT00270/wkr0002.pdf