Muutoksia TeliaSoneran johdossa

Muutoksia TeliaSoneran johdossa

Harri Koponen, TeliaSonera Internationalin johtaja (TeliaSoneran
kansainväliset omistukset Fintur-yhtiöissä, venäläisessä
matkaviestinoperaattorissa MegaFonissa, turkkilaisessa
matkaviestinoperaattorissa Turkcellissa ja kansainväliset
verkkokapasiteettitoiminnot) jättää TeliaSoneran 1.7.2004. Harri
Koponen, joka lisäksi on TeliaSoneran varatoimitusjohtaja, aloitti
TeliaSonerassa joulukuussa 2002 Telian ja Soneran fuusion yhteydessä.
Hän oli toiminut aikaisemmin Soneran toimitusjohtajana.

"Harri ja minä olemme työskennelleet nyt yhdessä kahden vuoden ajan.
Aika on ollut innostavaa ja meillä on ollut paljon keskusteluja liittyen
sekä yhtiön liiketoimintojen suuntaan että hallinnointiin. Mielestäni me
olemme saavuttaneet paljon yhdessä. Kuitenkin me olemme nyt päätyneet
siihen, että Harri jättää TeliaSoneran. Se on valitettavaa, mutta
mielestäni se on välttämätöntä koska olen ollut pakotettu toteamaan,
että meidän suhtautumisemme liiketoimintastrategioihin ja hallituksen
antamiin sisäisiin hallintoperiaatteisiin ei ole yhdenmukainen. Olen
vakuuttunut, että Harri löytää uuden tärkeän haasteen ja toivotan
hänelle kaikkea menestystä.", toteaa Anders Igel, TeliaSoneran
toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.

Harri Koponen tulee saamaan TeliaSoneran jättäessään, tavanmukaisen
kuuden kuukauden irtisanomisajan peruspalkan lisäksi erokorvauksen, joka
vastaa hänen 18 kuukauden palkkaansa tai 837.000 euroa.

Samassa yhteydessä toimeenpannaan TeliaSonera Internationalin
johtotehtävien uudelleen tarkastelu. Kansainvälisten liiketoimintojen
vastuut siirretään lähemmäksi kyseisiä markkinoita tarkoituksena
vahvistaa TeliaSoneran paikallisia asemia kyseisillä alueilla.

Erdal Otuzbir, Fintur Holdingsin toimitusjohtaja, tulee
sijoituspaikkanaan Istanbul raportoimaan suoraan TeliaSoneran
toimitusjohtajalle Anders Igelille. Fintur Holdings käsittää
matkaviestintoiminnot Kazakstanissa, Azerbaidzanissa, Georgiassa ja
Moldovassa. Erdal Otuzbir vastaa jatkossa myös TeliaSoneran omistuksesta
turkkilaisessa matkaviestinoperaattori Turkcellissa.

Aimo Eloholma, TeliaSonera Internationalin operatiivisesta toiminnasta
vastaava johtaja, tulee jatkossa raportoimaan TeliaSoneran talous-ja
rahoitusjohtaja Kim Ignatiukselle vastuullaan TeliaSoneran omistus
venäläisessä matkaviestinoperaattori MegaFonissa. TeliaSonera
tarkastelee parhaillaan mahdollisuuksia edelleen vahvistaa resurssejaan
Venäjällä.
Esko Rytkönen vastaa edelleen Suomessa olevista resursseista, jotka
tukevat liiketoimintoja mainituilla alueilla. Rytkönen raportoi jatkossa
Kim Ignatiukselle.

Eva Lindqvist, TeliaSonera International Carrierin toimitusjohtaja
raportoi jatkossa Kim Ignatiukselle.

Kim Ignatius tulee muutosten yhteydessä saamaan näkyvämmän aseman yllä
mainituissa kansainvälisissä yhtiöissä ja häntä ehdotetaan Fintur
Holdingsin hallituksen puheenjohtajaksi.

TeliaSoneran kansainvälisten liiketoimintojen suunta säilyy
muuttumattomana. Muutokset johdossa eivät merkitse muutosta strategiaan
tai priorisoinneissa.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/21/20040621BIT00430/wkr0001.pdf