Sonera tuo markkinoille Seutuverkko-ratkaisun organisaatioiden tehokkaaseen verkottumiseen

Sonera tuo markkinoille Sonera Seutuverkon, joka on suljetun asiakasverkon kokonaisratkaisu erityisesti kuntien, kuntayhtymien ja muiden tehokasta verkottumista tarvitsevien organisaatioiden käyttöön. Ratkaisussa hyödynnetään olemassa olevaa tietoliikenteen infrastruktuuria. Eri toimialoille on mahdollista muodostaa omat virtuaaliverkot parantamaan tiedon jakoa. Seutuverkko-ratkaisussa tarjottavan riittävän kapasiteetin ja liikenteen erottelun ansiosta viestintä toimipisteiden ja yhteistyökumppaneiden välillä on tehokasta ja kustannukset hyvin hallinnassa.
Seutuverkko luo edistykselliset mahdollisuudet sähköisen asioinnin kehittämiseen kuntalaisten, viranomaisten ja yritysten kesken. Siihen voi liittyä suunnittelun pohjalta yksi tai useampi kunta toimipisteineen sekä myös muita organisaatioita, kuten yrityksiä. Kouluille, terveystoimeen, kunnan hallintoon, tekniseen toimeen ja muille erityistoiminnoille on mahdollista muodostaa omat virtuaaliverkot, joiden sisällä on määritelty liikennöintitarpeet ja tietoturvatasot. Esimerkiksi koulujen internetyhteys kannattaa erottaa aina omaksi virtuaaliverkkokokonaisuudekseen.
Halutessaan kaksi organisaatiota tai useampi voi liittää Seutuverkko-ratkaisunsa yhteen ja jakaa näin tietoa toistensa kanssa, esimerkkinä kahden kunnan terveystoimi. Ratkaisuun voidaan myös lisätä erilaisia tietoturvapalveluita palomuureista internetin sisällön suodatukseen. Etäkäyttö on mahdollista vahvan käyttäjäsalauksen avulla.
Seutuverkko-ratkaisu on aina asiakaskohtainen ja se rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ratkaisuun liitettäviin toimipisteisiin toimitetaan paikallisilla yhteyksillä suurikapasiteettinen tietoliikennekokonaisuus. Toimipisteet yhdistetään toisiinsa kootusti yhden pisteen kautta. Myös internetliikenne voidaan määritellä toimipisteittäin. Seutuverkko-ratkaisu sisältää aina toimipisteisiin toimitettavan asiakaslaitteen. Kaikkien ratkaisuun kuuluvien laitteiden valvonnasta ja ylläpidosta vastaa Sonera.
"Oikein valitut tietotekniset ratkaisut ja luotettavat toimijat luovat pohjan uusien prosessien ja toimintamallien kehittämiselle. Kuntien yhteiset tietoverkko- ja tietotekniikkahankkeet ovat olleet usein alku myös muulle seutuyhteistyölle", sanoo kuntasektorin palveluiden kehityspäällikkö Osmo Ruuska TeliaSonera Finlandista.
Seutuverkko luo hyvät edellytykset kuntien väliselle yhteistyölle. Verkottuminen ja yhteistyö lisääntyvät ja seutukuntien asema vahvistuu. Suomen kunnallishallinto käyttää noin puoli miljardia euroa vuodessa tieto- ja tietoliikennetekniikkaan. Kunnallishallinnolle on ominaista kuntiin ja kuntayhtymiin hajautettu tietotekniikan käytön kehittäminen. Kasvava yhteistyö ja yhdenmukaisemmat menettelytavat edellyttävät kuitenkin yhtenäisempää tietotekniikan käyttöä.
Keuruulla seutuverkosta on jo käyttökokemuksia. Keuruun kaupungin toimipisteet mukaan lukien Haapamäen toimipiste sekä Multian kunnan toimipisteet yhdistettiin tehokkaaksi tietoverkoksi. "Keuruun seutuverkko mahdollistaa osaltaan edistyksellisten tieto- ja tietoliikennetekniikkaan pohjautuvien ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton koko seutuverkon alueella. Seutuverkko luo hyvät mahdollisuudet sähköisen asioinnin kehittämiseen seudulla. Se luo myös edellytykset verkon tehokkaaseen hallinnointiin, ylläpitoon, huoltoon ja dokumentointiin ja vapauttaa näin vastuuhenkilöidemme aikaa kehittämistyöhön", sanoo Keuruun kaupunginjohtaja Timo Louna.
TeliaSonera Finland Oyj
Kehityspäällikkö Osmo Ruuska
Puhelin: 02040 22254
Matkapuhelin: 040 302 2254
Sähköposti: osmo.ruuska@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi