TeliaSonera lopettaa liikearvon poistot uuden kirjanpitostandardin mukaisesti

TeliaSonera lopettaa liikearvon poistot uuden kirjanpitostandardin
mukaisesti

IAS Board julkaisi 31.3.2004 uuden standardin IFRS 3 "Business
Combinations". TeliaSoneran hallitus on päättänyt, että TeliaSonera
soveltaa uutta standardia 1.1.2004 lähtien.

Uuden standardin käyttöönotto merkitsee muun muassa sitä, että
liikearvosta ja muista määrittelemättömän taloudellisen pitoajan
omaavista hyödykkeistä ei enää tehdä poistoja 31.12.2003 jälkeen. Sen
sijaan näille hyödykkeille tehdään arvonalentumistesti vähintään kerran
vuodessa.

TeliaSonera on soveltanut IFRS/IAS -standardeja vuodesta 1999 lähtien.

Uusi kirjanpitostandardi vaikuttaa TeliaSoneran tammi-maaliskuun 2004
tulokseen seuraavan taulukon mukaisesti. Edellisten tilikausien lukuihin
ei tehdä oikaisuja.

Tammi-maaliskuu 2004
Kuten Oikaistu
SEK miljoonaa, paitsi raportoitu IFRS 3
tulos/osake 28.4.2004 mukaiseksi

Poistot ja arvonalennukset -3 823 -2 993
Tuotot osakkuusyhtiöistä 354 585
Liiketulos 4 122 5 183
Nettotulos 2 344 3 405
Tulos/osake (laimentamaton 0,50 0,73
ja laimennettu)

Uuden kirjanpitostandardin tarkempi vaikutus TeliaSoneran
liiketoimintayksiköiden tulokseen tammi-maaliskuussa 2004 on saatavilla
kotisivulla www.teliasonera.fi kohdassa Sijoittajatietoa,
vertailukelpoiset historialliset luvut. Kyseisestä kohdasta löytyy myös
erittely liikearvon poistoista edellisten tilikausien aikana.

________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa:
Kim Ignatius, CFO, TeliaSonera AB, +46-8-713 58 30


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/16/20040616BIT00360/wkr0001.pdf