Yhteinen anomus tarkoittaa, että 3G-mastoja tulisi vähemmän ja tarvittaisiin vähemmän investointeja

Yhteinen anomus tarkoittaa, että 3G-mastoja tulisi vähemmän ja
tarvittaisiin vähemmän investointeja

TeliaSonera, Tele2, 3 ja Vodafone jättävät tänään yhteisen anomuksensa
Ruotsin posti- ja telelaitokselle 3G-verkon rakentamisluvan ehtojen
muuttamiseksi.
- Nyt tarkoituksena on luoda realistiset edellytykset verkon
laajentamiselle edelleen, sanovat operaattorit anomuksessaan.

Operaattorien tarkoituksena on noudattaa vaatimusta, jonka mukaan verkon
tulisi kattaa 8 860 000 henkilön asuma-alue Ruotsissa, mutta ne toivovat
kahta muutosta posti- ja telelaitoksen lupaehtoihin:

· Pienempi signaalivoimakkuus. Testit ja kokemus ovat
osoittaneet, että ns. pilottisignaalin voimakkuutta voidaan pienentää,
ilman että se rajoittaisi 3G-verkon käyttöä. Signaalivoimakkuuden
pienentäminen merkitsisi sitä, että tarvitaan vähemmän 3G-mastoja, mikä
olisi edullista sekä ympäristön että maisema-arvojen kannalta.
· Uusi aikataulu. Verkon laajennukselle annetun aikataulun
pitäisi olla sellainen, että kuuluvuusalue kattaa vähintään 7 000 000
asukasta vuoden 2004 loppuun mennessä, 8 000 000 asukasta vuoden 2005
loppuun mennessä, 8 500 000 asukasta vuoden 2006 loppuun mennessä ja
8 860 000 asukasta vuoden 2007 loppuun mennessä. Kyseessä olisi siis
edelleen varsin nopea rakentamisaikataulu.

Jotta 3G-luvanhaltijat voisivat pitää kiinni tästä nopeasta
rakentamisaikataulusta, on niiden tehostettava yhteistyötään mastojen
rakennustyössä Norlannissa.

- Muutokset ovat yhteiskunnan kannalta tervetulleita ja parantavat 3G-
markkinoita loppuasiakkaiden ja muiden sidosryhmien kannalta, sanovat
TeliaSonera, Tele2, 3 ja Vodafone yhteisessä hakemuksessaan.

Jos lupaehtoja muutetaan hakemuksen mukaisesti, merkitsee se sitä, että
tarvitaan vähemmän 3G-mastoja ja sen myötä vähemmän rakennuslupia ja
vuokrasopimuksia, ja siksi kustannukset alenevat. Se on myös edullista
ympäristön kannalta ja antaa aikaa hälventää sähkömagneettisia kenttiä
kohtaan tunnettavia ennakkoluuloja.

Posti- ja telelaitoksen nykyisten ehtojen mukaan verkon tuli olla valmis
joulukuun 31. päivään 2003 mennessä. Kaikki 3G-operaattorit ovat jo
aiemmin ilmoittaneet, ettei tätä vaatimusta voida täyttää. Mikään muu
maa ei kuitenkaan ole toteuttanut niin laajaa 3G-verkon rakennustyötä
kuin Ruotsi.

___________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
Marie Ehrling, President, TeliaSonera Sweden, puh. +46-(0)8-713 58 30


------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/28/20040628BIT00260/wkr0001.pdf