Kim Ignatiuksesta TeliaSonera AB:n varatoimitusjohtaja

Kim Ignatiuksesta TeliaSonera AB:n varatoimitusjohtaja

TeliaSoneran hallitus on nimittänyt Kim Ignatiuksen TeliaSonera AB:n
varatoimitusjohtajaksi. He jatkaa myös nykyisessä tehtävässään yhtiön
talous- ja rahoitusjohtajana.


Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30


Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00060/wkr0001.pdf