Suhtautuminen matkapuhelimen käyttöön julkisissa tiloissa hyväksyvää Pohjoismaissa

Pohjoismaalaiset suhtautuvat myönteisesti matkapuhelimen käyttöön julkisissa tiloissa. Kansallisuuksien välillä on jonkin verran eroja suhtautumisessa matkapuhelimen käyttöön, mutta yhtä merkittäviä ovat erot eri ikäryhmien välillä. Tiedot käyvät ilmi TeliaSoneran Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin digitaalisten viestintäkanavien käyttöä.
Yleisimmin matkapuhelimen käyttöä pidettiin sopivana julkisissa liikennevälineissä ja kaupassa. 69 % suomalaisista vastaajista katsoi, että puhelimeen vastaaminen liikennevälineissä on aina sopivaa (Ruotsi 88 %, Norja 61 % ja Tanska 55 %). Kaupassa vastaamista sopivana piti 63 % suomalaisista (Ruotsi 82 %, Norja 55 % ja Tanska 38 %). Pidättyvämmin vastaamiseen suhtautuvat tanskalaiset katsoivat hyväksi vaihtoehdoksi vastata puheluun ja sopia myöhemmästä soitosta (liikennevälineissä 37 % ja kaupassa 51 %).
Kahvilassa ja kuntosalilla sopivimmaksi vaihtoehdoksi katsottiin puheluun vastaaminen ja myöhemmästä soitosta sopiminen. Noin kaksi kolmasosaa pohjoismaalaisista menettelisi näin ollessaan kahvilassa ystävänsä kanssa ja noin 40 % kuntosalilla treenaajista. Kielteisimmin suhtauduttiin matkapuhelimen käyttöön elokuvissa tai teatterissa, jossa vastaajista noin 97 % katsoi, että puhelimeen puhuminen ei ole koskaan sopivaa. Erot eri maiden välillä olivat muutaman prosenttiyksikön luokkaa.
- Matkapuhelimen käyttö on Pohjoismaissa osa jokapäiväistä elämää, ja puhelinta käytetään yhteydenottoihin, nopeisiin viesteihin ja tilannetiedotuksiin myös hyvin julkisissa tiloissa ja tilanteissa. Ihmisillä on onneksi myös selvä käsitys siitä, että matkapuhelimeen puhuminen ei kuulu kaikkiin tilanteisiin, kuten elokuvateatteriin, sanoo johtaja Juha Koivuniemi TeliaSonera Finlandista.
Teksti- ja kuvaviestien lukeminen ja lähettäminen koettiin julkisissa tiloissa hyväksyttävämmäksi kuin matkapuhelimeen puhuminen. Liikennevälineissä lähes 90 % ja kaupassa noin 80 % katsoi viestien lukemisen ja lähettämisen olevan aina sopivaa. Noin kolmannes vastaajista katsoi, että ainakin viestien lukeminen on sopivaa myös elokuvissa tai teatterissa.
Nuoremmat vastaajaryhmät suhtautuivat vanhempia hyväksyvämmin matkapuhelimen käyttöön julkisissa tiloissa kautta Pohjoismaiden.
Tietoa tutkimuksesta
TeliaSonera on tehnyt selvityksen pohjoismaisista viestintätavoista. Yli 2 000 16-64 -vuotiasta vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta vastasi keväällä 2004 totetutetussa tutkimuksessa sähköpostilla tehtyyn kyselyyn. Satunnaisesti valitut vastaajat muodostavat edustavan otoksen maiden internetiä käyttävästä väestöstä. Tutkimus tehtiin yhdessä markkinatutkimusyhtiö CINT:in kanssa.

TeliaSonera selvittää jatkuvien tutkimusten perusteella uusien palveluiden käyttöön ja asiakkaiden käyttäytymisen muutoksiin liittyviä trendejä. Yhtiöllä on laajan pohjoismaisen asiakaskunnan ansiosta poikkeuksellisen hyvä näköala asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, joiden perusteella yhtiö voi kehittää palveluitaan.
Lisätietoja tutkimuksen tuloksista:
TeliaSonera Finlandin lehdistöpalvelu, puh. 02040 60235
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi