Suomen uudet verolait pienentävät TeliaSoneran laskennallista verosaamista

Suomen uudet verolait pienentävät TeliaSoneran laskennallista
verosaamista

Suomen eduskunta hyväksyi 30.6.2004 uudet verolait, joiden myötä muun
muassa yhteisöverokanta laskee 29 prosentista 26 prosenttiin verovuoden
2005 alusta lukien.

TeliaSoneran vuosikertomuksessa 2003 ilmoitetun mukaisesti muutos
pienentää TeliaSoneran laskennallista verosaamista, koska Suomessa
TeliaSoneralla on pääasiassa vain laskennallista verosaamista. Alustavan
analyysin ja laskennallisen verosaamisen 31.3.2004 perusteella
TeliaSonera raportoi toisella vuosineljänneksellä noin 900 miljoonan
Ruotsin kruunun pienentymisen laskennallisen verosaamisen määrässä sekä
vastaavan suuruisen laskennallisen verokulun tuloslaskelmassa.
TeliaSonera on kuitenkin parhaillaan vasta laatimassa toisen
vuosineljänneksen osavuosikatsaustaan ja lopullinen määrä saattaa
poiketa tässä ilmoitetusta.

Laskennallisen verosaamisen muutoksella ei ole kassavirtavaikutusta.
Muutos ei myöskään vaikuta sen ajanjakson pituuteen, jonka kuluessa
laskennallinen verosaaminen odotetaan hyödynnettävän.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00060/wkr0001.pdf