TeliaSonera hakee sen american depositary share -muotoisten osakkeiden noteerauksen lopettamista Nasdaq-kaupankäyntijärj

TeliaSonera hakee sen american depositary share -muotoisten osakkeiden
noteerauksen lopettamista Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä.

TeliaSonera tulee aiemman ilmoituksensa mukaisesti hakemaan sen American
depositary share -muotoisten osakkeiden noteerauksen lopettamista Nasdaq-
kaupankäyntijärjestelmässä. Kaupankäynnin TeliaSoneran American
depositary share -muotoisilla osakkeilla Nasdaqissa odotetaan päättyvän
6. elokuuta 2004 Nasdaqin kaupankäynnin päättyessä. TeliaSoneran
osakkeet tulevat säilymään listattuina Tukholman ja Helsingin
pörsseissä.

Lisätietoja toimittajille antaa/antavat:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040630BIT00500/wkr0001.pdf