TeliaSonera luo uuden haastajan Tanskan matkaviestintämarkkinoille hankkimalla Orangen Tanskan toiminnot

TeliaSonera luo uuden haastajan Tanskan matkaviestintämarkkinoille
hankkimalla Orangen Tanskan toiminnot

Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys TeliaSonera on
allekirjoittanut France Telecomin kanssa sopimuksen, jolla se ostaa
tämän Tanskan tytäryhtiön Orange A/S:n. Orangella on 605 000
matkaviestintäasiakasta Tanskassa. Yhdessä Telia Mobile Denmarkin kanssa
se muodostaa nyt uuden vahvan vaihtoehdon tanskalaisille
televiestintäasiakkaille.

· TeliaSonera maksaa kaupantekohetkellä Tanskan Orangesta
käteisellä 600 miljoonaa euroa. Kauppasummasta vähennetään
kaupantekohetken Tanskan Orangen nettovelka.

· Kaupantekohetki määräytyy sen mukaan, milloin EU:n komission ja
Tanskan tietotekniikka- ja televiestintäviranomaisen sekä muut
tarvittavat hyväksynnät yritysostolle saadaan. Orange S.A.:n hallitus on
hyväksynyt kaupan. France Telekom S.A.:n hallituksen strategiavaliokunta
suosittelee yksimielisesti France Telekom S.A.:n hallitusta äänestämään
kaupan puolesta. France Telekom S.A.:n hallituksen puheenjohtaja Thierry
Breton, on myös France Telekom S.A.:n strategiavaliokunnan
puheenjohtaja. Hyväksyntä voidaan saada 25-105 työpäivän sisällä.

· Yritysoston tuottamien synergiaetujen odotetaan vaikuttavan
kassavirtaan ennen veroja 490 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodesta 2006
lähtien, josta käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvien synergiaetujen
arvioidaan olevan 20 miljoonaa Ruotsin kruunua1). Suurin osa arvioidun
470 miljoonaa Ruotsin kruunun kustannussäästöstä liittyy toisen
päällekkäisen GSM-verkon sulkemisesta. Loput säästöt syntyvät siitä,
että hallittavana on vain yksi tuotemerkki, sekä päällekkäisten
toimintojen ja toimitilojen lakkauttamisesta. Ennen synergiaetujen
toteuttamisesta syntyviä kustannuksia synergiaetujen arvioidaan olevan
nykyarvoltaan 4 100 miljoonaa Ruotsin kruunua.

· Yhdistymisen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 540
miljoonaa Ruotsin kruunua, ja ne liittyvät pääasiassa liikenteen
siirtämiseen säilytettävään GSM-verkkoon, alussa tapahtuvaan
markkinointiin ja asiakkaiden siirtämiseen (SIM-kortit jne.) sekä
enimmäismäärältään 260 miljoonaa Ruotsin kruunua taattuihin UMTS-
lupamaksuihin. Yhdistymiseen liittyvien käyttöomaisuusinvestointien
arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäksi
TeliaSonera odottaa transaktioon liittyvän merkittäviä arvonalennuksiä
lähinnän toisen verkon sulkemisen johdosta.

· Yritysoston tuloksena TeliaSoneralla tulee olemaan Tanskassa
noin 1,1 miljoonaa matkaviestintäasiakasta, minkä ansiosta siitä tulee
Tanskan kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori.

"Yhdistämällä Telia Mobile Denmarkin ja Tanskan Orangen luomme
todellisen ja vahvan haastajan kahdelle Tanskan markkinoita
hallitsevalle yhtiölle. Yhdessä meillä on tarvittava kriittinen massa ja
toiminnan laajuus kehittyäksemme Tanskan suosituimmaksi
matkaviestintäpalvelujen tarjoajaksi. Tämä yhdistelmä hyödyttää
tanskalaisia matkaviestintäasiakkaita", sanoo TeliaSoneran
toimitusjohtaja Anders Igel ja jatkaa: "Yrityksen lisääntynyt koko
parantaa erityisesti mahdollisuuksiamme täyttää
yrityssektoriasiakkaidemme tarpeet, mutta samalla se auttaa meitä
edelleen parantamaan kuluttajille tarjoamiamme palveluja."

TeliaSoneralla on tällä hetkellä Tanskassa matkaviestinnän ja kiinteän
verkon toimintaa sekä kaapeli-tv-liiketoimintaa. Yritysostolla
TeliaSonera toteuttaa strategiaansa, johon kuuluu matkaviestinnän
asiakasmäärän kasvattaminen Tanskassa. Anders Igel jatkaa: "Yritysosto
vahvistaa TeliaSoneran pitkän aikavälin sitoutumista Tanskan
markkinoihin ja vahvistaa pohjoismaista asemaamme tavalla, joka parantaa
kokonaiskilpailukykyämme yhteispohjoismaisessa tarjonnassa."

Yhdistyminen

Tarkoituksena on aloittaa TeliaSonera Denmarkin ja Orangen
matkaviestintäliiketoimintojen yhdistäminen heti kun yritysostolle on
saatu tarvittavat hyväksynnät. Siihen asti yhdistymistä suunnittelee
ohjausryhmä, jota johtaa TeliaSonera Norway, Denmark and the Baltic
countries -yksikön johtaja Kenneth Karlberg sekä TeliaSonera Denmarkin
johtaja Jesper Bröckner, Orange A/S:n toimitusjohtaja Richard Moat ja
yhdistymisen projektijohtajana TeliaSoneran Senior Business Advisor
Kjell-Ove Blom.

Alussa nykyisissä asiakassuhteissa ei tapahdu mitään. Molempien
organisaatioiden nykyisten tuotteiden ja palvelujen toimitukset jatkuvat
nykyisillä tuotemerkeillä ainakin vuoden 2005 kevääseen saakka.
Yhdistymisen ei odoteta luovan merkittäviä päällekkäisyyksiä suoraan
asiakkaiden kanssa toimivan henkilöstön keskuudessa kuten
asiakaspalvelussa ja Orangen 22 myymälässä.

Liiketoimintojen yhdistämistä suunniteltaessa joudutaan tekemään
päätöksiä tuotemerkeistä, asiakkaiden siirtymisestä, uusista
palveluvalikoimista, tiloista, henkilökunnasta sekä siitä, miten
menetellään päällekkäisten GMS-verkkojen ja UMTS-lupien kanssa.
Henkilöstössä arvioidaan päällekkäisiä toimintoja olevan pääasiassa
esimiestehtävien, hallinnon, verkkotoimintojen sekä tuote- ja
palvelukehityksen alueilla. Nämä asiat arvioidaan saatavan selvitetyksi
vuoden 2005 alussa.

Yhdistyminen ei vaikuta suoranaisesti Telia Stofan ja Telia Networksin
henkilöstöihin.
Yhtiöiden lyhyt kuvaus

Telia Mobile Denmark 2003 Tammi-maaliskuu 2004 Kesäkuu 2004
Liikevaihto (MSEK) 1 552 450
Käyttökate (MSEK ) -91 15
Asiakasmäärä (*) 525 000 544 000 556 000
Henkilöstön lukumäärä (*) 329 326

Orange A/S 2003 Tammi-maaliskuu 2004 Kesäkuu 2004
Liikevaihto (MSEK) 2 365 535
Käyttökate (MSEK) 402 79
Asiakasmäärä (*) 576 000 558 000 605 000
Henkilöstön lukumäärä (*) 697 725
(*) kauden lopussa

Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Ruotsin aikaa osoitteessa
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, Kööpenhamina.

Puhelinkonferenssi
Analyytikot, sijoittajat ja kansainvälinen media on myös tervetullut
osallistumaan TeliaSoneran toimitusjohtajan Anders Igelin pitämään
puhelinkonferenssiin.
Aika: klo 12.00 Ruotsin aikaa
klo 11.00 Lontoon aikaa
Puhelinkonferenssissa mukanaolon varmistamiseksi alla olevaan numeroon
on suositeltavaa soittaa jo muutama minuutti ennen puhelinkonferenssin
alkua.
Puhelinnumero: +44 (0)20 7162 0191
Konferenssin nimi:TeliaSonera
Tilaisuus kuunneltavissa nauhoitettuna
15.7. saakka numerossa : +44 (0)20 8288 4459, koodi: 830202

_________________________________
Lisätietoja toimittajille antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 (0)8 713 58 30

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa
koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita
ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä
ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden
toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole
varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen
monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.
_______________________________
1 Vertailun helpottamiseksi tässä lehdistötiedotteessa transaktion
osalta on käytetty muuntokerrointa DKK 1 = SEK 1,2301.

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040708BIT00030/wkr0001.pdf