TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2004 - pro forma

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2004 - pro forma 1)

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti TeliaSonera on päättänyt soveltaa 1.1.2004
lähtien IFRS 3 -standardia, mikä tarkoittaa, että liikearvosta ei enää
tehdä poistoja.

Puolivuotiskausi

· Liikevaihto oli yhteensä 40 535 milj. Ruotsin kruunua (40 624).
· Nettotulos kasvoi 6 553 milj. kruunuun (3 183) ja osakekohtainen tulos
1,40 kruunuun (0,68). Vastaavalla kaudella viime vuonna liikearvon
poistot olivat 2 121 milj. kruunua.

Toinen vuosineljännes

· Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 20 589 milj. kruunua.
· Liiketulos nousi 5 650 milj. kruunuun (2 817). Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä3) nousi 5 063 milj. kruunuun (4 036).
Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 1 073 milj. kruunua.
· Markkina-asemat pystyttiin säilyttämään, mutta katteista jouduttiin
tinkimään. Käyttökate aleni 36 prosenttiin (40).
· Asiakasmäärä kasvoi 9 prosenttia 22,8 miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä
lisäys oli 37 prosenttia 30,4 miljoonaan.
· Orange Denmarkin hankinta julkistettiin.
· Osinkojakopolitiikkaa tarkennettu ja pääomarakennetta tarkastellaan.

Tunnusluvut
Miljoonaa, paitsi %-luvut Huhti- Huhti- Huhti- Tammi- Tammi-
ja osakekohtaiset tiedot kesä kesä kesä kesä kesä
2004 2004 2003 2004 2003
SEK EUR 2) SEK SEK SEK
Liikevaihto 20 589 2 249 20 275 40 535 40 624
Käyttökate ennen 7 327 800 8 070 14 527 15 632
kertaluonteisia eriä 3)
Käyttökate-% 35,6 35,6 39,8 35,8 38,5
Tuotot osakkuusyhtiöistä 681 74 -620 1 266 -536
Liiketulos 5 650 617 2 817 10 833 6 105
Liiketulos ennen 5 063 553 4 036 9 885 7 324
kertaluonteisia eriä
Tulos rahoituserien 5 489 600 3 121 10 384 5 893
jälkeen
Nettotulos 3 148 344 1 544 6 553 3 183
Tulos/osake 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68
Käyttöomaisuus 2 625 287 2 059 4 383 3 735
investoinnit
Vapaa kassavirta 3 591 392 5 155 5 785 9 052
Juridinen 1)
Liikevaihto 20 589 2 249 20 603 40 535 41 277
Nettotulos 3 148 344 2 983 6 553 4 592
Tulos/osake 0,67 0,07 0,64 1,40 0,99

1) Pro forma -luvut eivät sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja
ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja. Juridiset luvut sisältävät ko.
toiminnot 31.5.2003 asti.
2) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,109233.
3) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 30 taulukossa.


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh.: +46 8 504 550 00
Faksi: +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi
Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00030/wkr0001.pdf The full report