TeliaSonera Finland toteuttaa varmennepalvelut Samlinkille

TeliaSonera Finland toteuttaa pankkijärjestelmätoimittaja Samlink Oy:lle varmenneympäristön luotettavaan tunnistamiseen. Kortilla tunnistaudutaan tietoverkkoihin sekä voidaan salata sähköpostit ja tehdä laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Varmenneratkaisu parantaa pankkitoiminnan tietoturvaa ja kustannustehokkuutta
Samlinkille toimitettava korttijärjestelmä kattaa yhteensä noin 3000 yrityksen omaa työntekijää sekä asiakaspankkien toimihenkilöä. Viisivuotisen sopimuksen mukaisesti Sonera vastaa kortille tulevasta varmennepalvelusta ja sen hallinnasta.
Ratkaisussa varmenteet on tallennettu kunkin käyttäjän henkilökohtaiselle toimikortille, jolloin kortin avulla voi kirjautua työasemaan ja sen sovelluksiin kuten intranetiin, sähköpostiin ja pankkisovelluksiin. Toimikortilla henkilöt voidaan myös tunnistaa luotettavasti heidän ottaessaan etäyhteyden intranetiin tai muihin yrityksen tietojärjestelmiin. Varmennepalvelut ja käyttöön otettavat toimikortit ovat myös osa Samlinkin kulunhallintajärjestelmää.
Varmenteen avulla voidaan lisäksi sähköisesti allekirjoittaa sähköposteja, jolla varmennetaan lähettäjä ja tiedetään että viestin sisältö on muuttumaton. Tulevaisuudessa varmenteella voidaan sähköisesti allekirjoittaa myös pankkitransaktioita.
Käyttäjän etuna on, ettei toimikortille tallennettua tunnuslukua tarvitse vaihtaa määräajoin vaan samaa tunnusta voi käyttää enimmillään viisi vuotta kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin. Kun henkilö lähtee pois yrityksestä tai jos toimikortti hukkuu, varmenne suljetaan ja sen myötä pääsy eri järjestelmiin. Samlinkille ratkaisu lisää käyttäjähallinnan kustannustehokkuutta.
"Tavoitteenamme oli saada toimihenkilön kannalta mahdollisimman helppokäyttöinen ja kaikki turvavaatimukset täyttävä tunnistautumis- ja sisäänkirjausmenettely. Haluamme tehdä käyttäjähallinnan keskitetysti ja hankkia itse varmennepalvelun ASP-tyyppisenä ratkaisuna; omaa turvainfraa emme halunneet ottaa ylläpidettäväksi. Soneran tarjoama soveltui hyvin Samlinkin tarpeisiin ja huomioi varmennepolitiikkamme", kertoo Samlinkin teknisistä palveluista vastaava johtaja Vesa Keskinen.
Varmenteita tarvitaan tietoverkkojen kautta tapahtuvassa tunnistamisessa, salauksessa ja sähköisen allekirjoituksen tekemisessä. Soneran Samlinkille toteuttama CA-palvelu (Certification Authority) perustuu julkisen avaimen järjestelmään (Public Key Infrastructure).
Sonera CA -palvelulle on ainoana CA-palveluna Suomessa myönnetty kansainvälinen WebTrust -sertifikaatti. Sertifiointi todentaa varmennepalvelun luotettavaksi internetpalvelujen käyttäjälle.
"Pankkimaailma on sähköisten, vuorovaikutteisten asiointipalvelujen edelläkävijänä hyödyntänyt vahvaa tunnistamista ja kehittyneitä varmenteita ensimmäisten joukossa. Uskon, että luotettavan tunnistamisen ratkaisut yleistyvät nopeasti myös muissa asiointi- ja kaupallisissa palveluissa. TeliaSonera on Pohjoismaiden johtavana varmennetoimittajana vahvasti mukana tässä kehityksessä", sanoo suurasiakkaista vastaava johtaja Esa Korvenmaa TeliaSonera Finlandista.
Jyrki Nivala, Security and Management Services, TeliaSonera Finland Oyj
Puh. +358 40 7208007
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi