TeliaSonera Finland jatkaa SLU:n pääyhteistyökumppanina

TeliaSonera Finland Oyj ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Sonera jatkaa SLU:n pääyhteiskumppanina seuraavat kolme vuotta. Sopimukseen sisältyvän markkinointiyhteistyön tavoitteena on tarjota urheiluseuroille nykyaikaisia viestintäpalveluja, kasvattaa jäsenistön tietotaitoa niiden käytössä ja ideoida palveluille uusia käyttötapoja urheilutoiminnassa.
Sopimuksen mukaan SLU hankkii puhelinpalvelut ja jäsenjärjestöjen yhteiset tietoliikennepalvelut TeliaSonera Finlandilta. SLU ja TeliaSonera Finland markkinoivat myös yhteistyössä Soneran tuotteita ja palveluita urheiluyhteisön parissa.
Markkinointi- ja viestintäyhteistyön tavoitteena on lisätä urheiluseuraväen tietotaitoa puhelinliittymien hankinnassa ja matkapuhelimen hyödyntämisessä niin henkilökohtaisessa käytössä kuin urheiluseurojen tehtävien ja viestinnän hoitamisessa.
"Yhteistyö SLU:n kanssa tukee Soneran tahtoa olla mukana edistämässä yhteisöllistä harrastustoimintaa ja nuorten viihtymistä urheilutoiminnan parissa. Yhteistyön kautta meillä on mahdollisuus tavoittaa yli miljoona matkapuhelinkäyttäjää. Olemme iloisia voidessamme hyödyntää SLU:n urheilun asiantuntemusta ja kontakteja viestintäpalvelujen käytön aktivoinnissa urheilukentässä, jossa vuorovaikutusta ja viestintätarvetta on paljon. Nykyaikaiset matkapuhelin- ja internetpalvelut mahdollistavat helpon ja kustannustehokkaan yhteydenpidon esimerkiksi valmentajan, joukkuejäsenten ja kotiväen välillä. Matkapuhelin on myös kanava tuoda uudenlaista kohdennettua tietoa ja sisältöä urheiluyhteisölle", kertoo toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen TeliaSonera Finlandista.
"Nykyaikaiset viestintäpalvelut tehostavat liikuntajärjestöjen palveluja jäsenilleen, helpottavat järjestöjen työtä ja tuovat kustannussäästöjä. Sonera tarjoaa urheiluväelle selkeät ja edulliset ratkaisut ja haemme yhteistyöllä entistä enemmän viestintäpalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia urheilutoiminnassa", SLU:n toiminnanjohtaja Jukka Pekkala sanoo.
SLU:n kanssa tehtävään markkinointiyhteistyöhön kuuluu muun muassa viestintäpalvelujen tarjoaminen jäsenistölle yhdessä TeliaSonera Finlandin tytäryhtiö Tele Finlandin kanssa. Tavoitteena on myös palvelujen käyttövalmennus seuratasolla sekä sähköisen viestinnän uusien käyttömahdollisuuksien innovointi urheilutoiminnassa.
Tuukka Heinonen, Myyntijohtaja, TeliaSonera Finland Oyj
Puh. 02040 24086
------------------------------------------------------------
Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi