TeliaSonera palauttaa ylimääräisen 3G-toimiluvan Tanskassa

TeliaSonera-konserni vahvisti 11.10.2004 lopullisesti kaupan, jolla se osti Tanskan Orangen France Telecomilta, ja sai samassa yhteydessä Tanskan viestintäviranomaisen, IT- og Telestyrelsenin, asettamien väliaikaisten ehtojen mukaisesti Tanskan Orangen 3G-toimiluvan.

TeliaSonera palauttaa nyt Orangen 3G-toimiluvan takaisin Tanskan viestintäviranomaiselle ja maksaa samalla aiemmin ilmoitetun mukaisesti sen lakimääräisen, 213 milj. Tanskan kruunun (260 milj. Ruotsin kruunun) suuruisen summan, minkä palautus maksaa, mikä vastaa kolmea 71 milj. Tanskan kruunun vuosimaksua.

TeliaSoneran vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tulokseen kirjataan kertaluonteisena kuluna 213 milj. Tanskan kruunun (260 milj. Ruotsin kruunun) liittyen Tanskan Orangen kanssa tapahtuneeseen yhdistymiseen.