Muutoksia TeliaSoneran vaalivaliokuntaan

TeliaSonera AB (publ) päätti vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa valita Eva Halvarssonin Ruotsin valtion edustajaksi, Samuli Haapasalon Suomen valtion edustajaksi, KG Lindvallin Robur rahastojen edustajaksi, Björn Lindin SEB rahastojen edustajaksi ja Tom von Weymarnin hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa vaalivaliokunnan jäseniksi vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Vaalivaliokunnalle varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti Suomen valtio on ilmoittanut, että Markku Tapio on Suomen valtion edustaja vaalivaliokunnassa ja SEB rahastot ovat ilmoittaneet, että Lennart Ribohn on SEB rahastojen edustaja vaalivaliokunnassa.