TeliaSonera tammikuu–syyskuu 2005

Yhdeksän kuukauden jakso • Liikevaihto kasvoi 64 785 milj. Ruotsin kruunuun (60 685). • Nettotulos oli 10 352 milj. kruunua (11 855) ja osakekohtainen tulos 1,95 kruunua (2,33). • Vapaa kassavirta kasvoi 12 403 milj. kruunuun (10 853). Kolmas vuosineljännes • Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisestä vuodesta: - 0,9 miljoonaa uutta asiakasta Pohjoismaiden ja Baltian alueen liiketoiminnoissa. - 2 miljoonaa uutta asiakasta Euraasiassa ja 14,8 miljoonaa uutta asiakasta MegaFonissa ja Turkcellissa. • Liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia 22 229 milj. kruunuun (20 496). • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä parani 6 162 milj. kruunuun (5 898). - Ruotsissa käyttökateprosentti onnistuttiin säilyttämään kilpailluilla markkinoilla. - Käyttökateprosentti laski 37,0 prosenttiin (40,1) Suomen liiketoimintojen tuloksen laskusta johtuen. - Norjan, Tanskan ja Baltian liiketoiminnoissa liikevaihdon ja tuloksen kasvu oli voimakasta. - Liikevaihdon ja tuloksen kasvu oli erittäin voimakasta Euraasiassa, Venäjällä ja Turkissa. • Huhtikuussa 2006 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitetään, että osakkeenomistajille jaetaan noin 10 mrd. kruunua ylimääräisenä osinkona.


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Tukholma, Ruotsi
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa