Kamarioikeus päätti laskea Vodafonen TeliaSoneralta vaatimia yhteenliittämishintoja

Kamarioikeus on 21.11.2005 antamassaan päätöksessä todennut, että Vodafonen TeliaSonera Swedeniltä 30.9.2003 asti yhteenliittämisestä vaatima hinta, 1,53 Ruotsin kruunua minuutilta, on ollut selvästi kohtuuton. Kamarioikeus on määrännyt, että hinta, joka TeliaSoneran tulee maksaa ajalta ennen 30.9.2003, on 1,18 kruunua minuutilta.

TeliaSoneran mielestä on hyvä, että kamarioikeus on samaa mieltä TeliaSoneran kanssa siitä, että Vodafonen pyytämät maksut ovat olleet liian korkeita. Päätös voi johtaa kohtuullisempaan yhteenliittämishinnoitteluun ja mahdollisesti parantaa edellytyksiä sopia useita vanhoja, telelain tarkoittamaan yhteenliittämiseen liittyviä riitoja operaattoreiden välillä.

Kamarioikeuden päätöksestä voi valittaa, mutta päätöksen muuttumista ei pidetä todennäköisenä. TeliaSonera aikoo siksi purkaa aiemmin tehdyt varaukset tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana, mikä johtaa tämän asian osalta noin 100 milj. kruunun positiiviseen tulosvaikutukseen ennen kertaluonteisia eriä, sekä noin 275 milj. kruunun kassastamaksuun.