Luvaton 135 milj. USD:n varojen siirto Turkcell Holdingista

TeliaSonera on päättänyt ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin Turkissa saatuaan tietää, että Turkcell Holdingin pankkitililtä on luvattomasti siirretty arviolta 135 milj. USD vastaava määrä. TeliaSoneran on syytä epäillä, että varat on siirretty turkkilaisen Cukurova Groupin toimesta Cukurovan Turkin valtiolle olevien maksuvelvoitteiden osittaiseksi rahoittamiseksi.

Turkcell Holdingin lakisääteinen tilintarkastaja on informoinut TeliaSoneraa siitä, että Turkcell Holdingin pankkitileiltä on siirretty arviolta 135 milj. USD ilman asianmukaisia hyväksyntöjä. TeliaSonera epäilee, että varat on siirretty Cukurovan edustajien toimesta Cukurovan Turkin valtiolle olevien maksuvelvoitteiden rahoittamiseksi aiemmin tänä syksynä.

Varat on siirretty ilman yhtiön hallituksen hyväksyntää tai tietoa, ja yhtiön hallintoperiaatteiden vastaisesti. Siirto on tehty Turkcell Holdingin muiden osakkeenomistajien, pääasiassa TeliaSoneran ja Yapi Kredi Bankin, vahingoksi.

TeliaSonera pyytää tuomioistuimia turvaamaan todisteet koskien varojen siirtoa, ja ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin, sisältäen pyynnön Turkin lainvalvontaviranomaisille tutkia asiaa.

TeliaSoneran huolenaiheina ovat edelleen vaikutukset Turkcellin luotettavuuteen ja hallintoperiaatteisiin. TeliaSoneran käsityksen mukaan epäselvyydet Turcellin omistajuudessa ja hallintoperiaatteissa on selvitettävä ennen kuin yhtään uutta hyväksyntää annetaan suunnitellulle järjestelylle tai hallituspaikkojen jakautumiselle Cukurovan ja venäläisen Alfan Groupin kesken.

TeliaSonera jatkaa taisteluaan vähemmistöoikeuksiensa puolesta ja parantaakseen Turkcellin hallintoperiaatteita.