TeliaSoneralle miljoonasopimus yhdessä TietoEnatorin kanssa

Tehty sopimus kattaa kiinteän verkon liittymät sekä matkapuhelin- ja IP-puhelinliittymät. Ratkaisu antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää samaa puhelinta riippumatta siitä, millaista yhteyttä hän käyttää. Puhepalveluratkaisu tarjoaa myös yritysten ja julkishallinnon käyttöön yhteisen televiestintäpalvelun, joka helpottaa yhteydenpitoa kuntalaisten kanssa. TeliaSonera Sweden tulee toimittamaan kaupungille myös välittäjäpalvelun, puhelinpalvelukeskusalustan ja langattomat datapalvelut.

”Tiedämme, että kuntasektorilla on kova kysyntä nykyaikaisille ja tehokkaille televiestintä- ja tietotekniikkaratkaisuille ja että parempia ratkaisuja kaivataan erityisesti yhteydenpitoon kuntalaisten kanssa”, sanoo Erik Heilborn, TeliaSonera Swedenin yritysmarkkinoista vastaava johtaja. Tällä sopimuksella Tukholman kaupunki pyrkii kehittämään viestintäyhteyksiään edelleen.

TietoEnator on saanut Tukholman kaupungilta päätöksen tarjouksen hyväksymisestä, ja TeliaSonera Sweden tulee toimimaan TietoEnatorin alihankkijana. Muilla tarjouksen tekijöillä on 10 päivää aikaa ilmoittaa näkökantansa päätöksen suhteen. Tukholman kaupungin ja TietoEnatorin arvellaan allekirjoittavan sopimuksen 6. joulukuuta. Mahdollinen sopimuskausi alkaa 1.1.2007 ja kestää 3,5 vuotta, ja sitä voidaan pidentää kahdesti kaksi vuotta kerrallaan.
_____________________________________________

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.