Julkinen ja pakollinen Eesti Telekomin osakkeiden ostotarjous on suljettu

Joulukuussa 2004 tapahtuneen Eesti Telekomin osakkeiden oston seurauksena TeliaSoneran omistusosuus Eesti Telekomista on ylittänyt 50 prosenttia, joten yhtiö kuuluu nyt TeliaSonera-konserniin. Eesti Telekomin konsolidoinnin myötä TeliaSonera on saavuttanut ensisijaisen tavoitteensa ja vahvistanut asemansa johtavana teleyhtiönä Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Koska 50 prosentin omistusraja ylittyi, TeliaSoneran oli Viron arvopaperimarkkinalain mukaisesti pakko tehdä julkinen ostotarjous kaikista Eesti Telekomin osakkeista. Ostotarjous on nyt päättynyt. Sen aikana hankittiin 352 857 osaketta. TeliaSoneran omistusosuus on ostotarjouksen jäljiltä hieman yli 50 prosenttia.

"Olemme tyytyväisiä siihen, että onnistuimme yhdistämään Eesti Telekomin TeliaSoneraan", sanoo Kenneth Karlberg, TeliaSonera Norway, Denmark and Baltic Countries -tulosyksikön toimitusjohtaja. "Eesti Telekomin ovat jatkuvasti tuottaneet hyvää tulosta ja vaikuttaneet positiivisesti Pohjoismaiden ja Baltian strategiaamme."