TeliaSonera Finland kiistää Elisan vahingonkorvausvaatimuksen

TeliaSonera Finland Oyj on saanut tiedon, että Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy on jättänyt matkaviestinnän yhteenliittämismaksuja koskevan palautus- ja vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin käräjäoikeudelle. Elisa vaatii TeliaSonera Finlandia palauttamaan väittämällään lainvastaisella matkaviestinverkkojen ylihinnoittelulla 1.1.1997 – 31.8.2001 välisenä aikana perittyjä yhteenliittämismaksuja. Vaatimuksen kokonaismäärä on yhteensä noin 300 MEUR, josta palautusvaatimuksen osuus on 116,3 MEUR.

TeliaSonera Finland pitää Elisan vaadetta perusteettomana. Yhtiöillä on ollut kyseisenä aikana voimassa keskinäinen kaupallinen sopimus matkaviestinverkkojensa yhteenliittämishinnoittelusta, jota molemmat osapuolet ovat noudattaneet.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti 16.9.2004 Viestintäviraston vuonna 2001 tekemän päätöksen TeliaSonera Finlandin matkaviestinnän yhteenliittämishinnoittelun laskentaperusteista. TeliaSonera Finland katsoo, että kaikki osapuolten välisiin yhteenliittämissopimuksiin ja – hinnoitteluuun liittyvät riidat kuuluvat ratkaistavaksi yleisten tuomioistuinten sijasta välimiesmenettelyssä. Keskuskauppakamarin välityslautakunta on antanut tänään tiedoksi Elisalle TeliaSonera Finlandin pyynnön välimiesmenettelyn aloittamiseksi koskien osapuolten välisiä sopimuksia matkaviestinverkkojen yhteenliittämisestä. Välimiesoikeudelle esitetyssä vaatimuksessa TeliaSonera Finland pyytää välimiesoikeutta vahvistamaan, että TeliaSonera Finland ei ole perinyt yhteenliittämissopimusten tai lain vastaisia yhteenliittämiskorvauksia Elisalta.