TeliaSonera Sweden tiedottaa Etelä-Ruotsin myrskyn jälkeisestä tilanteesta

Puhelinyhteyksien palauttamiseksi asiakkaille on tehty töitä hartiavoimin. Henkilökuntaa on lähetetty alueelle maan muista osista, ja myös ulkomailta on saatu apua. Tammikuun 8. päivästä lähtien lähes 1 800 asentajaa on työskennellyt verkon toimintakyvyn palauttamiseksi. Tuho on paikoitellen niin suurta, että verkko on rakennettava kokonaan uudelleen.

Asiakkaillamme on ollut mahdollisuus siirtää puhelut matkapuhelimeen, ja heille on tarjottu myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten matkapuhelimia lainaksi, yhdessä kuntien ja kotipalvelun kanssa. Myös tiedottamiseen on panostettu asiakkaiden ja muiden asianosaisten informoimiseksi vahinkotilanteesta alueella. Noin 16 000 asiakkaaseen on otettu suoraan yhteyttä puhelimitse. Lisäksi on tiedotettu internetissä osoitteessa www.telia.se, paikallislehdissä, antamalla säännöllisesti lehdistötiedotteita ja osallistumalla alueella järjestettyihin kokouksiin.

Olemme luonnollisesti pahoillamme, että asiakkaamme ovat joutuneet kärsimään tilanteesta. He tulevat saamaan korvausta ajasta, jonka ovat joutuneet olemaan ilman puhelinta. Telia on kahdesti kuluneen kuukauden aikana pidentänyt myrkskytuhoista kärsimään joutuneiden korvausaikaa. Korvaussumma tulee vaihtelemaan 375 kruunusta aina 4 500 kruunuun sen mukaan, kauanko asiakas on ollut ilman puhelinta.

Telia Sonera Sweden arvioi, että myrskyyn liittyvät käyttö- ja korjauskustannukset, investoinnit ja asiakaskulut tulevat olemaan yhteensä 400-450 milj. Ruotsin kruunua.