TeliaSonera tammikuu-joulukuu 2004

TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. 2004 lähtien, mikä
tarkoittaa, että liikearvopoistoja ei enää tehdä.

· Liikevaihto oli 81 937 milj. Ruotsin kruunua (81 772).
· Liiketulos nousi 18 793 milj. kruunuun (13 140).
· Nettotulos kasvoi 12 964 milj. kruunuun (7 671) ja osakekohtainen
tulos nousi 2,77 kruunuun (1,64).
· Fuusioon liittyvät synergiatavoitteet saavutettiin.
· Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti:
- 1,5 miljoonaa uutta asiakasta Pohjoismaiden ja Baltian alueen
liiketoiminnoissa.
- 13 miljoonaa uutta asiakasta Euraasiassa, Venäjällä ja Turkissa.
· Tanskan Orange ostettiin, Omnitelistä tuli TeliaSoneran kokonaan
omistama yhtiö ja Eesti Telekomista tuli konserniyhtiö.
· Tulevaisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi on aloitettu
toimenpiteitä, jotka alentavat vuosittaisia kustannuksia 5-6 miljardilla
kruunulla. Näiden toimenpiteiden täysi vaikutus näkyy kolmen vuoden
sisällä.
· Ehdotettu osinko 1,20 kruunua osakkeelta (yhteensä 1,00 kruunua).
· Noin 10 miljardin kruunun suuruista yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoa julkisella ostotarjouksella tullaan ehdottamaan
yhtiökokoukselle huhtikuussa 2005, kuten aiemmin on ilmoitettu.


Sisältöä koskevat kysymykset: Yksittäisten talouskatsausten
TeliaSonera AB kopioiden tilaukset:
Investor Relations Puh.: +46 (0)372 851 42
SE-106 63 Stockholm, Sweden Faksi: +46 (0)372 843 56
Puh.: +46 (0)8 504 550 00 www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa
Faksi: +46 (0)8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa