TeliaSonera esittää ylikurssirahaston alentamista

TeliaSonera AB:n hallitus on tänään päättänyt esittää 26.4.2005 pidettävälle yhtiökokoukselle 52 681 266 270 Ruotsin kruunun siirtämistä ylikurssirahastosta vapaaseen omaan pääomaan.

Tilinpäätöksen 31.12.2004 mukaan TeliaSonera-konsernin vapaa oma pääoma oli noin 42 miljardia kruunua ja emoyhtiön vapaa oma pääoma noin 25 miljardia kruunua. TeliaSoneran hallitus on tänään päättänyt esittää TeliaSoneran yhtiökokoukselle emoyhtiön sidottuun omaan pääomaan kuuluvan ylikurssirahaston alentamista 52 681 266 270 kruunulla ja summan siirtämistä vapaaseen rahastoon, jota käytetään yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Päätös edellyttää käräjäoikeuden hyväksyntää. Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on lisätä jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytön joustavuutta. Esitetyn ylikurssirahaston alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla.