TeliaSonera Sweden panostaa voimakkaasti asiakaspalveluun

Uuden yksikön johtajaksi on nimitetty Anders Gylder, joka siirtyy tehtävään TeliaSonera Swedenin suuryritysasiakassegmentin johdosta. Hän tulee olemaan kokonaisvastuussa kaikkien TeliaSonera Swedenin liiketoimintasegmenttien asiakaspalvelusta, tilauksista/toimituksista ja asiakaspalvelukeskuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palvelupanostukset kohdistetaan TeliaSoneran asiakkaisiin Ruotsissa.

– Asiakaspalveluyksikön perustaminen on luonnollinen askel pyrkimyksissämme luoda kasvua ja parantaa kilpailukykyämme. Koko toimintamme perustana ovat hyvä tavoitettavuus, asiakkaille annettujen lupausten pitäminen ja ajoissa tapahtuvat toimitukset. Anders Gylder on juuri sellainen kokenut johtaja, jota tarvitsemme uudelle yksikölle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen, sanoo TeliaSonera Swedenin toimitusjohtaja Marie Ehrling.

Vastatakseen yritysmarkkinoiden kiristyvään kilpailuun ja parantaakseen toimintansa tehokkuutta TeliaSonera Sweden aikoo myös yhdistää yritys- ja suuryritysasiakassegmenttinsä yhdeksi kaikista yritysasiakkaista vastaavaksi yksiköksi. Tämän uuden yksikön johtoon tulee Erik Heilborn, joka tällä hetkellä johtaa yritysasiakassegmenttiä. Uuden yksikön arvioidaan aloittavan toimintansa 1.4.2005.