Ruotsin ja Suomen valtiot aikovat myydä osakkeita takaisinostotarjouksessa

TeliaSonera AB (publ) ("TeliaSonera") päätti 26.4.2005 ostaa takaisin enintään 187 009 282 osaketta tarjoamalla osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä TeliaSoneralle joka 25. osakkeensa 55 Ruotsin kruunun (noin 6,05 euron ) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan.

Ruotsin ja Suomen valtiot ovat ilmoittaneet aikovansa osallistua takaisinostotarjoukseen tavanomaisin ehdoin ja TeliaSoneran takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti nykyisten omistustensa suhteessa (pro rata). Ruotsin valtio omisti 2 118 278 261 osaketta ja Suomen valtio 641 800 230 osaketta 31.12.2004 edustaen 45,3 ja 13,7 prosentin osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä.


_____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30


1) Vertailun helpottamiseksi lasketut valuuttakurssimuunnokset Ruotsin kruunuista (SEK) euroiksi (EUR) on laskettu Suomen Pankin maaliskuun 2005 kuukausittaisen EUR/SEK-keskikurssin 9,0884 mukaan. Lopullinen takaisinostohinta, joka tullaan lopulta maksamaan euroina osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, määräytyy arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan, eli liittyen läheisesti takaisinostotarjouksen maksupäivään.