TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2005

• Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 20 804 milj. Ruotsin kruunua (19 767). • Useimmat toiminnot kehittyivät suotuisasti, mutta hintojen lasku Suomessa alensi käyttökateprosenttia. • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 4 670 milj. kruunua (4 822). • Nettotulos oli 3 563 milj. kruunua (3 649) ja osakekohtainen tulos 0,68 kruunua (0,73). • Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisestä vuodesta: - 1,3 miljoonaa uutta asiakasta Pohjoismaiden ja Baltian alueen liiketoiminnoissa - 1,5 miljoonaa uutta asiakasta Euraasiassa ja 12,5 miljoonaa uutta asiakasta Turkin ja Venäjän osakkuusyhtiöissä • Sopimus omistuksen kasvattamisesta Turkcellissa.

Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Tukholma, Ruotsi
Puh.: +46 8 504 550 00
Faksi: +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

Yksittäisten talouskatsausten tilaukset:
Puh.: +46 372 851 42
Faksi: +46 372 843 56
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa