Cukurova ei ole allekirjoittanut Turkcell Holdingin osakkeiden kauppakirjaa

Cukurova ei ole allekirjoittanut TeliaSoneran kanssa neuvoteltua lopullista osakkeiden kauppakirjaa koskien Turkcell Holdingin osakkeita. TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin suojellakseen oikeuksiaan.

25.3.2005 tiedotettiin sopimuksesta, jolla Cukurova sopi myyvänsä kaikki omistamansa Turkcell Holdingin osakkeet TeliaSoneralle. Sopimus oli ehdollinen Turkcellin juridis-taloudelliselle tarkastukselle ja lopullisen osakkeiden kauppakirjan solmimiselle. Sopimus sisälsi myös määräajan 23.5.2005, mihin mennessä lopullinen osakkeiden kauppakirja piti allekirjoittaa. Tämä määräaika on nyt ohitettu.

Osapuolet sopivat lopullisen osakkeiden kauppakirjan kaikista olennaisista ehdoista maaliskuun lopulla, ja TeliaSonera on suorittanut juridis-taloudellisen tarkastuksen loppuun. Vaikka Cukurova ei ole allekirjoittanut lopullista osakkeiden kauppakirjaa, TeliaSonera uskoo, että Cukurovan on saatettava transaktio päätökseen. Sopimuksen ehtona oli, että osapuolet hyvässä uskossa ja käyttäen kohtuulliseksi katsottua pyrkimystä tulevat saattamaan loppuun juridis-taloudellisen tarkastuksen ja solmimaan lopullisen osakkeiden kauppakirjan. Cukurova ei ole TeliaSoneran mielestä toiminut tämän mukaisesti ja siksi TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin suojellakseen oikeuksiaan.

Sopimus, jonka perusteella Cukurova hyväksyi TeliaSoneran ehdotuksen ostaa 27 prosentin efektiivinen osuus Turkcellistä 3,1 miljardilla US dollarilla (23 miljardia Ruotsin kruunua) hyväksyttiin 99,55 prosentin ääniosuudella Turkcellin varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2005. TeliaSonera on ollut ja on valmistautunut ja sitoutunut saattamaan päätökseen transaktion.