Tarjousasiakirjojen julkistaminen TeliaSoneran takaisinostotarjouksessa

Takaisinostotarjousta ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa oleville osakkeenomistajille tai henkilöille, joiden osallistuminen takaisinostotarjoukseen edellyttää lisätietoja tai rekisteröinti- tai muita toimia Suomen ja Ruotsin lakien edellyttämien toimien lisäksi. Tämän pörssitiedotteen, tarjousasiakirjan ja minkään tarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen kopioita ei lähetetä, eikä niitä saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa edellä mainittuihin maihin. Tällaisten toimien seurauksena tehty tarjouksen mahdollinen hyväksyntä voidaan mitätöidä.


TeliaSonera AB:n (publ) ("TeliaSonera") hallitus päätti 26.4.2005 ostaa takaisin enintään 187 009 282 osaketta tarjoamalla osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä TeliaSoneralle joka 25. osakkeensa 55 Ruotsin kruunun (noin 6,05 euron[1]) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. TeliaSonera on laatinut takaisinostotarjousta kuvaavan ruotsalaisen ja suomalaisen tarjousasiakirjan.

Ruotsalainen tarjousasiakirja
TeliaSonera on laatinut tarjousasiakirjan ruotsinkielisenä Ruotsin lakien ja säännösten mukaan, ja se on tarkoitettu ainoastaan niiden osakkeenomistajien käyttöön, joiden osakkeet on rekisteröity suoraan VPC AB:n ylläpitämään ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään (”VPC:n kautta rekisteröidyt osakkeet”). Ruotsinkielinen tarjousasiakirja on käännetty englanniksi niitä VPC:n kautta rekisteröityneitä osakkeenomistajia varten, joita tarjous koskee. Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen) on rekisteröinyt ruotsinkielisen tarjousasiakirjan ja se on saatavilla TeliaSoneran pääkonttorista osoitteesta Sturegatan 1, Tukholma, Ruotsi ja Nordeasta osoitteesta Smålandsgatan 24, Tukholma, Ruotsi. Ruotsalainen tarjousasiakirja lähetetään niille TeliaSoneran osakkeenomistajille, joiden osakkeet on suoraan rekisteröity VPC:n kautta 4.5.2005. Ruotsalaisen tarjousasiakirjan voi tilata Nordeasta puhelimitse +46 (0)771 333 999 tai sähköpostitse: teliasonera@teleperformance.se. Ruotsalainen tarjousasiakirja on myös saatavilla osoitteesta www.teliasonera.com/ir ja www.nordea.se/placera.


Suomalainen tarjousasiakirja
TeliaSonera on laatinut ruotsalaista tarjousasiakirjaa vastaavan tarjousasiakirjan suomenkielisenä Suomen lakien ja säännösten mukaan, ja se on tarkoitettu ainoastaan niiden APK:n kautta rekisteröityneiden osakkeenomistajien käyttöön, joita tarjous koskee. APK:n kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille tarkoitettu tarjousasiakirja eroaa VPC:n kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille tarkoitetusta tarjousasiakirjasta tietyiltä osin, koska tarjous on mukautettu vastaamaan Suomen markkinakäytäntöä ja olemassa olevia teknisiä ratkaisuja. Eroja on esimerkiksi ehdoissa ja ohjeissa, verotuksessa, sekä vertailun helpottamiseksi tehdyissä valuuttamuunnoissa Ruotsin kruunuista euroiksi verrattuna VPC:n kautta rekisteröityneille osakkeenomistajille tarkoitettuun tarjousasiakirjaan. Suomenkielinen tarjousasiakirja on käännetty ruotsiksi ja englanniksi niitä APK:n kautta rekisteröityneitä osakkeenomistajia varten, joita tarjous koskee. Suomen Rahoitustarkastus on hyväksynyt suomalaisen tarjousasiakirjan suomenkielisen version.


Suomalainen tarjousasiakirja lähetetään niille TeliaSoneran osakkeenomistajille, joiden osakkeet on suoraan rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille 4.5.2005. Suomalaisen tarjousasiakirjan voi myös tilata puhelimitse 0203-42 422 (pvm/mpm) tai sähköpostitse: teliasonera@teleperformance.fi. Suomalainen tarjousasiakirja on saatavissa myös osoitteesta www.teliasonera.fi/ir tai www.nordea.fi/sijoita ja osoitteessa OMX way, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.


[1] Vertailun helpottamiseksi lasketut valuuttakurssimuunnokset Ruotsin kruunuista (SEK) euroiksi (EUR) on laskettu Suomen Pankin maaliskuun 2005 kuukausittaisen EUR/SEK-keskikurssin 9,0884 mukaan. Lopullinen takaisinostohinta, joka tullaan lopulta maksamaan euroina osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, määräytyy arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan, eli liittyen läheisesti takaisinostotarjouksen maksupäivään.