Takaisinostotarjous toteutettu, lähes 99 prosentin hyväksymisprosentti

Takaisinostotarjousta ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa oleville osakkeenomistajille tai henkilöille, joiden osallistuminen takaisinostotarjoukseen edellyttää lisätietoja tai rekisteröinti- tai muita toimia Suomen ja Ruotsin lakien edellyttämien toimien lisäksi. Tämän pörssitiedotteen, tarjousasiakirjan ja minkään tarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen kopioita ei lähetetä, eikä niitä saa lähettää tai muulla tavoin toimittaa edellä mainittuihin maihin. Tällaisten toimien seurauksena tehty tarjouksen mahdollinen hyväksyntä voidaan mitätöidä.

TeliaSoneran takaisinostotarjous on nyt toteutettu. Takaisinostotarjouksen hyväksymisprosentti oli korkea. TeliaSonera osti 98,8 prosenttia yli 187 miljoonasta tarjouksen kohteena olleesta osakkeesta. TeliaSonera on siten jakanut osakkeenomistajilleen noin 10 miljardia Ruotsin kruunua normaalin osingon lisäksi vuonna 2005.


”Noin 99 prosentin hyväksymisprosentti on korkeampi kuin keskimäärin tällaisissa takaisinostotarjouksissa Ruotsissa. Tämä on mahdollistanut 10 miljardin Ruotsin kruunun jakamisen osakkeenomistajillemme kuten olimme luvanneet.” toteaa TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel.


”Emme voi kuitenkaan olla tyytyväisiä siitä, että noin 200 000 pienosakasta ei osallistunut tarjoukseen ja jätti osakkeensa ja myyntioikeutensa myymättä. Meidän on otettava tämä huomioon päättäessämme jatkossa pääoman palauttamisesta osakkeenomistajillemme.”


Takaisinostotarjouksen hyväksyminen
TeliaSoneran hallitus päätti 26.4.2005 ostaa takaisin enintään 187 009 282 osaketta, joka vastaa 4,0 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista, tarjoamalla TeliaSoneran osakkeenomistajille mahdollisuutta myydä TeliaSoneralle joka 25. osakkeensa 55 Ruotsin kruunun (noin 5,98 euron[1]) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Takaisinostotarjouksen hyväksymisaika päättyi 14.6.2005. Hyväksymisaikana 184 774 856 osaketta on tarjottu myytäväksi takaisinostotarjouksessa, joka vastaa 98,8 prosentin hyväksymisprosenttia takaisinostotarjouksessa. Yhteensä 10 163 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 105 miljoonaa euroa1) tullaan siirtämään TeliaSoneran osakkeenomistajille vastikkeena takaisinostetuista osakkeista.

Takaisinostettujen osakkeiden maksu suoritetaan arviolta 4.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan ruotsalaisen VPC:n kautta, ja arviolta 5.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta.Palkkiovapaa myynti
Palkkiovapaassa myynnissä myytyjen myyntioikeuksien keskihinnaksi muodostui 0,6782 Ruotsin kruunua (0,0737 euroa[2]). Palkkiovapaassa myynnissä myytyjen myyntioikeuksien maksu suoritetaan arviolta 4.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan ruotsalaisen VPC:n kautta, ja arviolta 5.7.2005 niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity suoraan suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän kautta.


Muuta
Takaisinostotarjouksen jälkeen TeliaSonera omistaa 184 774 856 omaa osaketta edustaen noin 4,0 prosentin osuutta TeliaSoneran kaikista osakkeista. Hallituksen tarkoituksena on esittää vuonna 2006 pidettävälle yhtiökokoukselle takaisinostettujen osakkeiden mitätöimistä.

Lisätietoja lehdistölle antaa:

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30

Lisätietoja takaisinostotarjouksesta:

Osakkeenomistajille Suomessa: puh.: +358 (0)203-42 422 (pvm/mpm), sähköpostitse:
teliasonera@teleperformance.fiNordea Ruotsissa, puh.: +46 (0)771 333 999, sähköpostitse:
teliasonera@teleperformance.se[1] Vertailun helpottamiseksi lasketut valuuttakurssimuunnokset Ruotsin kruunuista (SEK) euroiksi (EUR) on laskettu Suomen Pankin toukokuun 2005 kuukausittaisen EUR/SEK-keskikurssin 9,1931 mukaan. Lopullinen takaisinostohinta, joka tullaan lopulta maksamaan euroina osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, määräytyy arviolta 1.7.2005 mukaisen EUR/SEK-vaihtokurssin mukaan, eli liittyen läheisesti takaisinostotarjouksen maksupäivään.

[2] Keskihinnan mukainen kauppahinta, joka maksetaan euroina osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, on määritetty 9.6.2005 mukaisen EUR/SEK-keskikurssin 9,2010 mukaan.