TeliaSonera tulee suojaamaan oikeuksiaan Turkcellissä

TeliaSoneran turkkilainen kumppani Cukurova julkaisi eilen lausunnon koskien rahoitusjärjestelyjä venäläisen Alfa konsernin kanssa.

TeliaSonera on käynyt läpi eilen julkaistun Cukurova Holding A.S:n tiedotteen koskien sen omistusosuutta Turkcell Iletisim Hizmetleri- yhtiössä.

TeliaSonera on pyytänyt Cukurovalta selvitystä järjestelystä. Cukurovan ja Alfan välinen järjestely on kuitenkin vielä epäselvä.

TeliaSonera uskoo, että Cukurova on velvoitettu saattamaan loppuun maaliskuussa sovitun Turkcell Holdingin osakkeita koskevan transaktion. Cukurovan ei ole soveliasta osallistua järjestelyihin, joiden kohteena ovat Turkcellin osakkeet, kunnes välitystuomioistuinmenettely transaktion osalta on käyty loppuun.

Turkcell Holdingin osakkeenomistajien väliset järjestelyt sekä yhtiöjärjestys estävät kolmansia osapuolia omistamasta osakkeita Turkcell Holdingissa, sekä kieltävät Turkcell Holdingin osakkeiden panttaamisen ilman osapuolten suostumusta.

TeliaSonera ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin suojellakseen oikeuksiaan liittyen tähän tilanteeseen. Mikäli Cukurova yrittää kiertää TeliaSoneran kanssa tehtyjä sopimuksia, TeliaSonera ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin suojellakseen oikeuksiaan.

”On valitettavaa Turkcellin osalta että sen omistajuuteen liittyy lisäepävarmuuksia” sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel.


Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30