TeliaSonera neuvottelee yksinoikeudella Chess/Sensen ostamisesta

TeliaSonera, Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtava tietoliikennekonserni, on tänään solminut sopimuksen järjestelyn keskeisistä ehdoista (Term Sheet –sopimuksen), jonka toisena osapuolena ovat osakkaat, jotka omistavat yli 90 prosenttia Vollvik Gruppen AS:n osakekannasta. Sopimus antaa TeliaSoneralle elokuun alkuun saakka yksinoikeuden hankkia omistukseensa näiden omistamat Vollvik Gruppenin osakkeet. Vollvik Gruppen omistaa kokonaan Chess/Sensen, joka on Norjan kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori. Kesäkuussa 2005 sillä oli 310 000 liittymäasiakasta.

Vollvik Gruppenin suurimmat osakkaat ovat sitoutuneet myymään omistuksensa TeliaSoneralle hintaan 11,15 Norjan kruunua osakkeelta. Osakekohtaisesta ostohinnasta 10,50 Norjan kruunua maksetaan sopimuksen tekohetkellä käteismaksuna, ja 0,65 Norjan kruunua pidetään sulkutilillä 365 päivän ajan sopimuksen teosta lukien ostajalle annettujen sitoumusten vakuutena.

Due diligence -selvityksen ja lopullista osakkeiden ostosopimusta koskevien neuvottelujen jälkeen TeliaSonera päättää, saattaako se transaktion loppuun. Kun lopullinen sopimus on solmittu, yrityskauppa vaatii viranomaisten hyväksymisen. Jos kauppa syntyy, TeliaSonera tekee kaikille muille Vollvik Gruppenin osakkeenomistajille tarjouksen näiden osakkeiden ostamisesta samaan hintaan.

Sovittu hinta osaketta kohden merkitsee, että TeliaSonera maksaa yhtiön koko osakekannasta 1.8 miljardia Norjan kruunua. (2.16 miljardia Ruotsin kruunua)Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.