TeliaSonera allekirjoitti pohjoismaisia puitesopimuksia IT-integraattorien kanssa

TeliaSonera on vähentänyt IT-Integraattorien määrää kahdestakymmenestä¬yhdeksästä neljääntoista allekirjoittamalla puitesopimuksia vuosille 2006 ja 2007. Sopimukset koskevat palveluja, joita TeliaSonera tarvitsee tietotekniikka¬sovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon Pohjoismaissa.

Vuosien 2006 ja 2007 puitesopimuksilla TeliaSonera jatkaa pyrkimyksiään kohti synergiaetuja ja kustannussäästöjä vähentämällä IT-integraattorien määrää. TeliaSonera jatkaa myös edelleen kustannusten kurissa pitämistä pyrkimällä suorittamaan tiettyjen projektien ja laitteiden hankinnat kiinteällä hinnalla. Hinnan ja suorituskyvyn suotuisa kehitys jatkuu sopimuskausilla 2006 ja 2007.

Valitut toimittajat ovat:
CCC Group, AcandoFrontec AB, Accenture AB, Artic Group AB, CapGemini Sverige AB, Cybercom Group Europe, Dati Exigen Group, EDS AB, eWork AB, Know-IT AB, Sigma AB, TietoEnator Oy, Wipro Limited, WM-data AB.