Lisäjäsen TeliaSoneran vaalivaliokuntaan

TeliaSoneran vaalivaliokunta on päättänyt nimittää Christer Gardellin Cevian Capitalin edustajana valiokunnan varsinaiseksi jäseneksi.TeliaSoneran vaalivaliokunnan ohjeiden mukaan valiokuntaan kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Neljän jäsenen tulee edustaa neljää äänimääräisesti suurinta osakkeenomistajaa hetkellä jolloin kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan, ja jotka ovat halukkaita osallistumaan nimitysprosessiin. Hallituksen puheenjohtajan tulee myös olla valiokunnan jäsen. Vaalivaliokunta voi lisäksi nimittää kaksi muuta jäsentä.Vuoden 2006 yhtiökokous päätti nimittää Jonas Iversenin Ruotsin valtion edustajaksi, Markku Tapion Suomen valtion edustajaksi, KG Lindvallin Robur-rahastojen edustajaksi, Lennart Ribohnin SEB-rahastojen edustajaksi sekä hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin vaalivaliokunnan jäseniksi. Nimitykset ovat voimassa vuoden 2007 yhtiökokoukseen asti, mukaan lukien vuoden 2007 yhtiökokous.Cevian Capital omistaa 71 698 500 TeliaSoneran osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön osake-ja äänimäärästä. Cevian Capital on täten yksi TeliaSoneran viidestä suurimmasta osakkeenomistajasta. Cevian Capital on esittänyt, että se saisi edustuksen TeliaSoneran vaalivaliokunnassa.Johtuen Cevian Capitalin suuresta omistusosuudesta TeliaSonerassa ja ilmaistusta kiinnostuksesta osallistua aktiivisesti vaalivaliokunnan työhön, vaalivaliokunta on 20.10. päättänyt nimittää Christer Gardellin Cevian Capitalin edustajana valiokunnan jäseneksi vuoden 2007 yhtiökokoukseen asti, mukaan lukien vuoden 2007 yhtiökokous.Lisätietoja lehdistölle antaa:

Jonas Iversen, vaalivaliokunnan puheenjohtaja, +46-(0)8-405 22 44.

TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30