TeliaSonera valmistautuu tulevaan kasvuun uudistamalla organisaationsa

TeliaSonera ottaa 1.1.2007 käyttöön uuden, neljä liiketoiminta-aluetta käsittävän organisaation valmistautuakseen liikkuvuus- ja laajakaistapalveluissa sekä yritysten hallintapalveluissa ja idän markkinoilla tapahtuvaan voimakkaaseen kasvuun. Uuden organisaation tarkoituksena on terävöittää liiketoiminnan painopistettä ja vähentää monimutkaisuutta kannattavan kasvun edistämiseksi ja strategian toteuttamisen vauhdittamiseksi.TeliaSonera on vuonna 2002 tapahtuneen yhdistymisen jälkeen kehittynyt yhdeksi kannattavimmista ja taloudellisesti vahvimmista operaattoreista Euroopassa. Samanaikaisesti markkinat ovat muuttuneet, kun perinteisistä kiinteän verkon palveluista on siirrytty pitkälti matkaviestintään ja internet-pohjaisiin palveluihin, ja televiestintämarkkinoille on tullut järjestelmäintegraattoreita. Vahvoja kasvualueita ovat liikkuvuus- ja laajakaistapalvelut sekä yritysten televiestintä- ja IT-ratkaisujen hallintapalvelut, jotka pohjautuvat uusiin IP-pohjaisiin, yhdentyviin palveluihin. Tämä kehitys edellyttää nopeaa ja ketterää toteutusta syntyvien uusien tilaisuuksien hyödyntämiseksi.”Nyt on aika ottaa seuraava askel ja sopeuttaa toimintatapaamme panostamalla erittäin selkeisiin kasvualueisiin”, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel. ”Uusi organisaatiomme on suunniteltu kannattavan kasvun ja strategian toteutusvauhdin maksimoimiseksi. Neljällä kansainvälisellä liiketoiminta-alueella luomme myös välttämättömät edellytykset luontaisten, rajat ylittävien synergiaetujen edelleen hyödyntämiseksi. Uskomme, että uuden painopisteen ansiosta voimme saavuttaa noin 100 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihdon kahden vuoden kuluessa hyvän kannattavuuden säilyttäen.”Neljä liiketoiminta-aluetta

TeliaSoneralla on 1.1.2007 alkaen neljä liiketoiminta-aluetta: Mobility Services, Broadband Services, Integrated Enterprise Services ja Eurasia.Uudet liiketoiminta-alueet keskittyvät asiakaspalvelun ja palveluvalikoiman optimoimiseen kullakin alueella ja yli maiden rajojen. Liiketoiminta-alueiden johdon nopea päätäntä- ja toimeenpanovalta turvataan kokonaisvastuulla koko liiketoimintaprosessista tarkasti määritellyillä alueilla. Asiakkaat kohtaavat edelleen yhden yhtiön esimerkiksi yhteisten paikallisten internet-sivustojen, yhden asiakaspalvelunumeron ja yhteisten asiakastietojärjestelmien käytön kautta. Yhdentyneet ja yhdistyneet palvelut sekä sisältöpalvelut, kuten esimerkiksi TV laajakaistan ja matkapuhelimen kautta, ovat priorisoituja alueita määriteltyine vastuineen.Uuden painopisteen tarkoituksena on vauhdittaa kasvua jakamalla vastuut selkeästi. Palvelukehitys tuodaan lähemmäs asiakkaita, osaamista yli maiden ja yksikkörajojen hyödynnetään tehokkaammin ja siirtymistä uusiin palveluihin nopeutetaan. Tehokkuutta lisäävät rajat ylittäviin synergioihin panostaminen kansainvälisillä liiketoiminta-alueilla, nopeampi ja helpompi päätöksenteko, prosessien ja IT-tuen erottaminen massamarkkinoille suunnattujen ja tuottavampien yrityspalvelujen välillä sekä selkeämpi tavoitteiden asettelu ja benchmarking-vertailut.Liiketoiminta-alue Mobility Services

Liiketoiminta-alueen pääpainopisteenä ovat kuluttaja- ja yrityssegmentin massamarkkinoille suunnatut henkilökohtaiset liikkuvuuspalvelut. Tavoitteena on lisätä langattomien puhe- ja datapalvelujen käyttöä ja saada sitä kautta hintamuutosten vaikutukset enemmän kuin kompensoitua. Tuotteita ja palveluita, joihin liiketoiminta-alue panostaa, ovat langattomat puhe- ja datapalvelut, langattomat sisältöpalvelut, WLAN-palvelualueet, matkaviestinpalvelut laajakaistan kautta, yhdentyvät matkaviestinlaitteet ja tietokoneet sekä Wireless Office.Liiketoiminta kattaa matkaviestintoiminnot Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Espanjassa. Liiketoiminta-alueella on tällä hetkellä yhteensä 13 miljoonaa asiakasta ja 7 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 40 miljardia Ruotsin kruunua.Liiketoiminta-alueen johtajana tulee toimimaan Kenneth Karlberg, joka on tällä hetkellä TeliaSoneran Norway, Denmark, Baltics and Spain tulosyksikön johtaja.Liiketoiminta-alue Broadband Services

Liiketoiminta-alueen pääpainopisteenä ovat kotien ja toimistojen yhdistämiseen ja kodin viestintään liittyvät massamarkkinapalvelut. Tavoitteena on hyödyntää triple play- eli monipalvelutarjoomaa ja aktiivisesti siirtää asiakkaita uusiin palveluihin, ja aikaansaada näin ajan myötä pientä kasvua kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskusta huolimatta.Tuotteita ja palveluita, joihin liiketoiminta-alue panostaa, ovat laajakaistapalvelut kupari- ja valokaapelien sekä kaapeli-TV:n kautta, IP-televisio, internet-puhelut, kodin viestintäpalvelut, IP-VPN/bisnes-internet, vuokrajohdot sekä perinteiset puhepalvelut. Liiketoiminta-alue operoi konsernin yhteistä runkoverkkoa kansainvälisen verkkokapasiteettitoiminnan dataverkko mukaan lukien.Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Ruotsin, Suomen, Norjan, Tanskan, Viron ja Liettuan toiminnot, kansainvälinen verkkokapasiteettitoiminta sekä osakkuusyhtiö Latviassa. Liiketoiminta-alueella on tällä hetkellä yhteensä 10 miljoonaa asiakasta ja 16 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 39 miljardia Ruotsin kruunua.Liiketoiminta-alueen johtajana tulee toimimaan Anders Bruse, joka on tällä hetkellä TeliaSonera Swedenin toimitusjohtaja.Liiketoiminta-alue Integrated Enterprise Services

Liiketoiminta-alue vastaa kaikesta Pohjoismaiden/Baltian liiketoiminnasta, jossa TeliaSonera hallinnoi yritysten sisäistä IT- ja televiestintäinfrastruktuuria. Tähän toimintaan liittyen liiketoiminta-alue ottaa myös kokonaisvastuun yritysten televiestintätarpeista. Päätavoitteena on rakentaa Pohjoismaihin/Baltiaan johtoasema yritysten hallintapalveluissa. Tämä merkitsee myös yritysostoja kriittisen massan aikaansaamiseksi ja ajan myötä huomattavaa kasvua.Palveluvalikoima sisältää verkottuneita IT-palveluja, puhe- & dataratkaisuja, järjestelmäintegraatiota ja yhdentyviä palveluja sekä PK-segmentille suunnattuja, pitkälle vakioituja ratkaisuja. Esimerkkejä palveluista ovat lähiverkon, palvelinten, työasemien, IP-vaihteiden ja puhelinpalvelukeskusten hallinta, liikkuvuus- ja turvallisuusratkaisut sekä horisontaalit vakiosovellukset, kuten sähköpostipalvelut. Liiketoiminta-alue tarjoaa päästä-päähän-hallintaratkaisuja, joiden palvelulaatu on taattu.Liiketoiminta-alueella on tällä hetkellä satoja asiakkaita ja 2 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 9 miljardia Ruotsin kruunua.Liiketoiminta-alueen johtajana tulee toimimaan Juho Lipsanen, joka on tällä hetkellä TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja.Liiketoiminta-alue Eurasia

Liiketoiminta-alueeseen kuuluu Finturin (74 %) toiminnot Kazakstanissa, Azerbaidžanissa, Georgiassa ja Moldovassa. Liiketoiminta-alue vastaa myös TeliaSoneran osakeomistusten kehittämisestä venäläisessä MegaFonissa (44 %) ja turkkilaisessa Turkcellissa (37 %). Päävastuuna on omistaja-arvon luominen ja liittymätiheyden kasvun hyödyntäminen näissä maissa. Liiketoiminta-alueella oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla yhteensä 70 miljoonaa asiakasta. Fintur-yhtiöillä on yhteensä 2 000 työntekijää, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 8 miljardia Ruotsin kruunua.Liiketoiminta-alueen johtajana tulee toimimaan Erdal Durukan, joka on tällä hetkellä TeliaSonera Eurasian johtaja.TeliaSoneran kokonaisliikevaihto, mukaan lukien kaikki liiketoiminta-alueet ja sisäisen kaupan eliminoinnit on yhteensä noin 90 miljardia Ruotsin kruunua.Esikunta- ja tukitoiminnot

Koko konsernin esikunta- ja tukitoiminnot keskitetään, ja niitä ovat talous, HR, konserni¬viestintä ja lakiasiat. Esikunta- ja tukitoimintojen johtajina tulevat toimimaan talous- ja rahoitusjohtaja Kim Ignatius, henkilöstöjohtaja Rune Nyberg ja lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnell. Viestintäjohtajana tulee toimimaan Ewa Lagerqvist (katso erillinen tiedote).Raportointi

TeliaSoneran raportointi muuttuu 1.1.2007 uuden organisaation johdosta. Uutta raportointirakennetta sovelletaan ensimmäisen kerran tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsauksessa.Tarkempia tietoja uudesta raportointirakenteesta ja takautuvasti muutetut vertailuluvut julkistetaan myöhemmin, ennen 24.4.2007 julkistettavaa tammi-maaliskuun 2007 osavuosikatsausta.Käynnissä olevat tehostamisohjelmat

Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa käynnissä olevat toiminnan tehostamisohjelmat jaetaan liiketoiminta-alueiden kesken. Uuden organisaation ei odoteta vaikuttavan tehostamistavoitteisiin. Uuden organisaation ei myöskään odoteta johtavan välittömästi henkilöstöjärjestelyihin. Tämän vuoksi odotettavissa ei ole välittömiä olennaisia uudelleenjärjestely¬kustannuksia.Lehdistötilaisuus

Asiasta järjestetään tänään lehdistö- ja analyytikkotilaisuus, jossa TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel esittelee uuden organisaation ja sen päätavoitteet. Uudet liiketoiminta-alueiden johtajat ja uusi konsernin viestintäjohtaja ovat läsnä tilaisuudessa.Pvm: keskiviikko 15.11.2006

Aika: 13.30 (CET)

Paikka: TeliaSoneran pääkonttori, Sturegatan 1, TukholmaLehdistötilaisuuteen osallistuvien on esitettävä lehdistökortti tai vastaava.Lehdistötilaisuus pidetään englanniksi, ja se esitetään suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa: www.teliasonera.com/ir.Voit myös kuunnella lehdistötilaisuutta suorana puhelimessa ja osallistua kysymys- ja vastausistuntoon neuvottelupuhelun välityksellä.Huomioithan, että Internetin kautta tapahtuvan lähetyksen ja neuvottelupuhelun välillä voi olla viivettä (maksimissaan noin 30 sekuntia).Soittotiedot

Yhteyden varmistamiseksi ja rekisteröityäksesi soita muutamaa minuuttia ennen lehdistö¬tilaisuuden alkua.Puhelinnumero: +44-(0)20-7162 0125

Viite osallistujille: TeliaSoneraVoit myös kuunnella lehdistötilaisuutta suorana internetissä osoitteessa: www.teliasonera.comTilaisuus on kuunneltavissa 22.11.2006 asti numerossa: +44 (0)20-7031 4064

Koodi: 72 76 70