TeliaSonera AB:n ylimääräinen yhtiökokous 17. tammikuuta 2007

TeliaSonera AB (publ) kutsuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 17. tammikuuta 2007 klo 15.30 Messukeskuksessa (Stockholmsmässan) Älvsjössä Tukholmassa. Ovet avataan klo 15.00. Kokous tulkataan suomeksi ja englanniksi.Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on sillä,

– joka on rekisteröity osakkeenomistajaksi VPC AB:n pitämään yhtiön osakasluetteloon

torstainana 11.1.2007 ja

– joka on ilmoittanut TeliaSonera AB:lle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään

torstaina 11.1.2007 klo 16.00 Ruotsin aikaa.Ilmoittautuminen jne.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjeitse osoitteeseen TeliaSonera AB, Box 10, 182 11

Danderyd, Sverige, puhelimitse numeroon +46 (0)8 611 60 15, faksilla numeroon +46 (0)8

611 6017, tai yksityishenkilöt voivat ilmoittautua Internet-sivuilla osoitteessa

www.teliasonera.fi kohdassa Sijoittajatietoa. Puhelimitse voi ilmoittautua arkisin klo 9.00–

17.00 Ruotsin aikaa (kuitenkin viimeistään torstaina 11.1.2007 klo 16.00 mennessä).

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: nimi/yritys, henkilö-/y-tunnus, osoite puhelinnumero päivisin sekä avustajien lukumäärä. Valtakirjat, kaupparekisteriotteet ja

muut vastaavat asiakirjat on toimitettava yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään

maanantaina 15.1.2007, jotta kokoukseen osallistuminen sujuisi vaivattomasti. Mahdollinen

valtakirja on toimitettava alkuperäisenä, joten sitä ei voi lähettää Internetin kautta tai faksilla.Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on

tilapäisesti rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omaisuudenhoitajalle tästä hyvissä ajoin ennen torstaita 11.1.2007, jolloin osakkeiden tulee olla tilapäisesti rekisteröity osakkeenomistajan omiin nimiin. Tämä menettely saattaa koskea myös osakkeenomistajia, jotka käyttävät pankin omaisuudenhoitopalveluita ja/tai käyvät kauppaa Internetin välityksellä.Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään APK:n kautta rekisteröidyt suomalaisten

osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity VPC:n rekisterissä, on niiden

osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä APK:hon

sähköpostitse osoitteeseen: thy@ncsdgroup.com tai puhelimitse +358 (0)20 770 6609, jotta heidän osakkeidensa tilapäinen rekisteröinti tapahtuisi hyvissä ajoin ennen torstaita 11.1. 2007. Huomioikaa että APK ei enää tilapäisrekisteröi kaikkia osakkeenomistajia automaattisesti.

Osakkeenomistajien on myös ilmoitettava henkilökohtaisesti TeliaSoneralle aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisestiKäsiteltävät asiat:

Kokouksen avaus

1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Osan hallituksen jäsenistä vapauttaminen tehtävistään

7. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

8. Hallituksen jäsenten valinta. Ennen valintaa puheenjohtaja kertoo ehdokkaiden

tehtävistä muissa yrityksissäKokouksen päättäminenTaustaa

1. 27.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti että hallitus koostuu kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä ilman varajäseniä. Työntekijöiden edustajat nimetään erityisessä järjestyksessä. Yhtiökokous valitsi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hallituksen jäseniksi Carl Bennetin, Eva Liljeblomin, Lennart Låftmanin, Lars-Erik Nilssonin, Sven-Christer Nilssonin, Timo Peltolan, Caroline Sundewallin ja Tom von Weymarnin. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Tom von Weymarnin ja varapuheenjohtajaksi Carl Bennetin.2. Nimeämisvaliokunta johon kuuluvat Jonas Iversen, puheenjohtaja (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB- fonder/SEB-Trygg Försäkring), Christer Gardell (Cevian Capital) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja) ja joka edustaa noin 64 % yhtiön osakkeista ja äänistä on esittänyt joulukuussa 2006 muutoksia hallituksen koostumukseen ja pyytänyt hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tammikuussa 2007.Nimeämisvaliokunnan ehdotus

Nimeämisvaliokunta on tehnyt seuraavat ehdotukset:

- Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Sven Unger

- Päätetään Carl Bennetin, Eva Liljeblomin, Lennart Låftmanin, Lars-Erik Nilssonin ja Sven-Christer Nilssonin vapauttamisesta hallituksen jäsenyydestä

- Hallituksen jäsenten määrä: Seitsemän, ei varajäseniä

- Uusien hallituksen jäsenten valinta: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström ja Jon Risfelt.Maija-Liisa Friman, 54, on Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on hallituksen jäsenenä mm. Metso Oyj:ssä ja Sponda Oyj:ssä.Conny Karlsson, 51, on hallituksen puheenjohtajana Zodiak Television AB:ssa ja SEB Investment Management AB:ssa. Hän on myös hallituksen jäsen Scribona AB:ssa, Swedish Match AB:ssa ja Lindex AB:ssa. Hän on ollut aiemmin Duni AB:n toimitusjohtajana ja toiminut useissa johtotehtävissä Procter&Gamblessa.Lars G. Nordström; 63, on Nordea Bank AB:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Kuninkaallisessa Oopperassa, suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa sekä European Financial Mangement & Marketing Associationissa (EFMA). Hän on myös hallituksen jäsen ruotsalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa ja Viking Line Abp:ssa.Jon Risfelt, 45, toimii Gambro-Konsernin neuvonantajana ja hallitustehtävissä Enea Data AB:ssa, Bilia AB:ssa, Svensk Fastighetsförmedling AB:ssa. Jon Risfelf on ollut toimitusjohtajana Europolitan AB:ssa ja Vodafone Sverige AB:ssa.Ehdotettujen hallituksen jäsenten tarkempi esittely on nähtävissä yhtiön nettisivulla www. teliasonera.fi ja heidät tullaan esittelemään myös yhtiökokouksessa.Nimeämisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti siis Timo Peltola, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn jatkavat hallituksen jäseninä ja Tom von Weymarn jatkaa hallituksen puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajaa valita tässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 64 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat

ilmoittaneet kannattavansa nimeämisvaliokunnan ehdotusta.Tukholmassa joulukuussa 2006

HallitusENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS

This summons to attend the Extraordinary General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Wednesday, January 17, 2007 at 3.30 p.m. Swedish time at Stockholmsmässan in Älvsjö, Stockholm, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-8-611 60 15, Internet www.teliasonera.com/ir.