TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2005

• Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia 87 661 milj. Ruotsin kruunuun (81 937) matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun
vauhdittamana.

• Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta:

- 2,7 miljoonaa uutta asiakasta enemmistöomisteisissa Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian liiketoiminnoissa.

- 14,8 miljoonaa uutta asiakasta osakkuusyhtiöissä MegaFonissa ja Turkcellissa.

• Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 20 107 milj. kruunua (20 859). Kansainvälisestä matkaviestintoiminnasta tuli lähes 30 prosenttia konsernin liiketuloksesta.

• Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä laski 33,6 prosenttiin (36,9). Tämä johtui Suomen matkaviestinnän ja Ruotsin kiinteä verkon liiketoimintojen tuloksen heikkenemisestä.

• Vapaa kassavirta kasvoi 15 594 milj. kruunuun (14 118).

• Nettotulos oli 13 694 milj. kruunua (14 264) ja osakekohtainen tulos 2,56 kruunua (2,77).

• Tavanomaisena osinkona ehdotetaan jaettavaksi 1,25 kruunua osakkeelta (yhteensä 5 613 milj. kruunua).

• Tavanomaisen osingon lisäksi osakkeenomistajille ehdotetaan jaettavaksi ylimääräistä osinkoa 2,25 kruunua osakkeelta eli yhteensä 10 104 milj. kruunua.


Sisältöä koskevat kysymykset:
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE-106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa

Yksittäisten talouskatsausten tilaukset:
Puh. +46 372 851 42
Faksi +46 372 843 56
www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa