TeliaSonera allekirjoitti 100 milj. kruunun sopimuksen WM-datan kanssa

Kyse on ns. hallintapalvelusopimuksesta. Se tarkoittaa, että TeliaSonera vastaa puhepalvelujen toimivuudesta sovitulla tavalla, niiden kehittämisestä asiakkaan tarpeista lähtien ja teknisen laitteiston ylläpidosta. Tarkoitus on luoda yhteinen televiestintäjärjestelmä kaikille WM-datan toimistoille Ruotsissa ja rakentaa järjestelmä, joka tuo asiakkaalle parannuksia ja säästöjä.

– Tämä on uusi tapa ostaa viestintäpalveluja, sanoo TeliaSoneran Global Accounts -yksiköstä vastaava johtaja Dan Strömberg. Yhä useammat yritykset haluavat ostaa viestintäpalvelut valmiina pakettina, joka on helppo toteuttaa ja jota on helppo ylläpitää.

Hallintapalveluista
WM-datan kanssa allekirjoitettu sopimus on osa TeliaSoneran panostuksia hallintapalveluihin. Yksinkertaisesti selitettynä hallintapalveluissa kyse on siitä, että TeliaSonera ottaa kokonaisvastuun viestintäpalvelun takana olevasta tekniikasta, ja asiakas ostaa jonkin toiminnon, kuten esimerkiksi puhepalvelut.

_____________________________________________