TeliaSonera arvioi hyödykkeidensä käyttöiän

TeliaSonera on tehnyt konserninlaajuisen arvioinnin aineellisten ja aineettomien hyödykkeidensä käyttöiästä. Arvioinnissa huomioitiin aiemmat kokemukset sekä teknologian, markkinaolosuhteiden ja sääntely-ympäristön kehitysnäkymät. Arvioinnin tuloksena useiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luokkien käyttöikää joko nostettiin tai laskettiin 1.1.2006 lähtien. Koko vuoden 2006 osalta tämän odotetaan alentavan poistoja yhteensä noin 900 miljoonalla Ruotsin kruunulla olettaen, että muut tekijät pysyvät muuttumattomina.