TeliaSoneran yhtiökokous 27.4.2006

Tämänpäiväinen TeliaSonera AB:n (publ) yhtiökokous hyväksyi vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen.

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 3,50 Ruotsin kruunua osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.5.2006. Tällä täsmäytyspäivällä osingonmaksun VPC:n kautta arvioidaan tapahtuvan 8.5.2006.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2005.

Varsinaiset jäsenet Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen hallitukseen. Lars-Erik Nilsson valittiin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi hallitukseen. Lars-Erik Nilsson, syntynyt 1943, on muun muassa ollut Compaq Swedenin toimitusjohtaja ja toiminut sen jälkeen yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn, ja varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Carl Bennet.

Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 800 000 Ruotsin kruunua (aiemmin 750 000), varapuheenjohtajalle 550 000 kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille 400 000 kruunua kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen tilintarkastus¬valiokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin.

Yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa omia osakkeita mitätöimällä. Osakepääoman alentaminen suoritetaan mitätöimällä 184 774 856 TeliaSoneran omistamaa osaketta, jotka TeliaSonera osti takaisinostotarjouksella vuonna 2005.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen lähinnä siksi, että yhtiöjärjestys saadaan vastaamaan 1.1.2006 voimaan tullutta uutta Ruotsin osakeyhtiölakia.

Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin lisäksi Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Robur) ja Lennart Ribohn (SEB).