TeliaSonera ryhtyy toimenpiteisiin ulkomaanmatkapuheluhintojen laskemiseksi

TeliaSonera aloittaa neuvottelut suurten eurooppalaisten matkapuhelinoperaattorien kanssa alentaakseen loppukäyttäjien ulkomaanmatkapuhelujen hintoja. Suurten eurooppalaisten operaattorien viime päivinä tekemät aloitteet tukkuhintojen leikkaamisesta antoivat TeliaSoneralle mahdollisuuden uudelleenneuvotella kansainväliset verkkovierailusopimuksensa.

Sysäyksen aloitteille antoi Euroopan komissio, joka on viime aikoina toiminut sen puolesta, että teleala tiedostaisi paremmin sen, miten asiakkaat suhtautuvat ulkomaanmatkapuheluiden hintoihin.

”TeliaSonera uskoo vakaasti, että pitkällä tähtäimellä liiketoiminta hyötyisi alhaisemmista loppukäyttäjähinnoista volyymikasvun ansiosta,” sanoo TeliaSoneran Marketing, Products & Services -yksikön johtaja Terje Christoffersen. ”Markkinoiden viimeaikaiset pyrkimykset laskea tukkuhintoja ovat meistä tervetulleita. TeliaSonera pyrkii hyödyntämään kehitystä tarjoamalla asiakkailleen edullisempia hintoja ja edistämään asiakkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä kansainvälisiin matkapuhelinpalveluihin.”

Tänään on Euroopan komission pyytämien kansainvälistä verkkovierailua koskevien kommenttien määräpäivä. TeliaSonera ilmaisee tukensa kansainvälisen verkkovierailun loppukäyttäjähintojen laskemiselle EU:n alueella ja toivoo, että tähän tavoitteeseen päästäisiin operaattoreiden välisiin tukkuhintoihin puuttumalla.

TeliaSonera on sitä mieltä, että ala on nyt sekä halukas että kykeneväinen puuttumaan asiaan, mistä on viime viikkoina nähty todisteita. TeliaSoneran mielestä ongelma tulisi ratkaista itsesääntelyn avulla.

Lisäksi TeliaSonera toivoo Euroopan komission hyväksyvän sen, että tukkuhintoja laskettaisiin asteittain, vuosi kerrallaan, jotta ala ehtisi sopeutua uuteen hintatasoon.

TeliaSonera korostaa myös, että mikäli EU alkaa säädellä tukkuhintoja, niin WTO-GATS-sopimuksen perusteella muut kuin eurooppalaiset operaattorit voisivat hyödyntää näitä alhaisempia hintoja ilman, että niiden tarvitsee tarjota vastaavaa hintatasoa eurooppalaisille operaattoreille. Tämä johtaisi rahavirtojen suuntautumiseen Euroopan ulkopuolelle, mistä aiheutuisi haittaa sekä telealalle että koko Euroopan taloudelle. Itsesääntely ei sen sijaan aiheuttaisi tällaista ongelmaa, sillä siinä hinnat sovitaan operaattorien välisin kaupallisin sopimuksin.