TeliaSonera selvittää näkemystään Turkcellin hallituksen kokoonpanosta

Valmistautuakseen 22.5.2006 pidettävään Turkcell İletişimin yhtiökokoukseen, TeliaSonera on käynyt lukuisia keskusteluja sekä turkkilaisen Cukurova Groupin että venäläisen Alfa Groupin kanssa.

Keskustelut eivät tähän mennessä ole kuitenkaan johtaneet yhteiseen ehdotukseen Turkcell İletişimin hallituksen kokoonpanosta. Tällä hetkellä keskeisin kysymys koskee Turkcell İletişimin hallituksen riippumattomia jäseniä.

Koska muun muassa Cukurova Groupin viimeaikaiset toimintatavat ja toimet herättävät huolia koskien Turkcellin hallintoperiaatteita, haluaa TeliaSonera selventää seuraavia asioita:

• Turkcell Holdingin (joka omistaa 51 prosenttia Turkcell İletişimista) osakassopimuksen mukaan osapuolten tulee yhdessä sopia kaikista tytäryhtiöiden hallintoon liittyvistä asioista ja Turkcell Holdingin hallituksen tulee asettaa kaksi ehdokasta TeliaSoneralta ja kaksi ehdokasta Çukurovalta edustamaan Turkcell Holdingia Turkcell İletişimin hallituksessa. Jäsenten ehdottaminen Turkcell İletişimin hallitukseen on osa tätä ”yhteisen politiikan” periaatetta.
• Lisäksi istanbulilainen tuomioistuin on tehnyt välipäätöksen, jonka mukaan päätökset Turkcell Holdingin edustuksesta Turkcell İletişimin yhtiökokouksessa ja erityisesti Turkcell İletişimin hallituksen kokoonpanoa koskevasta ehdotuksesta tulee tehdä yhteisymmärryksessä Turkcell Holdingin hallituksen seitsemän jäsenen ja tuomioistuimen asettaman uskotun henkilön kesken.
• TeliaSoneran kanta Turkcell İletişimin hallituksen jäsenten nimittämiseen on, että se tulee tehdä Turkcell Holdingin osakassopimuksen mukaisesti. Näin ollen TeliaSoneran tulee nimetä kaksi jäsentä, Cukurova Groupin kaksi jäsentä ja kolmesta muusta jäsenestä sovitaan yhdessä, kuitenkin niin, että kaksi jäsenistä on riippumattomia, kuten Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen SEC ohjeistaa.
• Riippumattomien jäsenten tulee olla profiileiltaan sellaisia, että myös rahoitusmarkkinoilla toimivat osapuolet ja suuri yleisö katsovat heidän todella olevan Turkcellin suurimmista osakkeenomistajista erillisiä. Toisin sanoen heidän tulee olla aidosti riippumattomia.
• Vuoden 2005 yhtiökokoukseen valmistautumisen yhteydessä tehtiin laaja selvitys, jonka tarkoituksena oli löytää aidosti riippumattomia ehdokkaita ja joka oli myös yhtiökokouksen asialistalla, mutta vedettiin sieltä kuitenkin myöhemmin pois. TeliaSoneran mielestä riippumattomien hallituksen jäsenten nimeäminen voitaisiin ratkaista hyödyntämällä aiemmin tehdyn selvitystyön tuloksia. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia, edellyttäen että tosiasiallinen riippumattomuus voidaan taata.

TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel kommentoi:
”Mielestäni Turkcellin ympärillä oleviin omistajakysymyksiin on löydettävä ratkaisu, joka on aikaisempien sopimusten ja hyvän hallintotavan mukainen. Tämä on tärkeää Turkcellin pitkän aikavälin kehityksen kannalta.”

TeliaSonera ryhtyy jatkossakin kaikkiin tarvittaviin toimiin taatakseen hyvien hallintoperiaatteiden mukaisen toiminnan Turkcellissä sekä turvatakseen oikeuksiaan.