FCC käyttää Xfera-optionsa

Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) sai entisenä Xferan osakkeenomistajana TeliaSoneran eilen ilmoittaman omistusosuutensa kasvattamisen yhteydessä oikeuden ostaa 3,4 prosenttia Xferan osakkeista TeliaSoneralta viimeistään 29. kesäkuuta 2006 samalla hinnalla kuin mitä TeliaSonera maksoi osakkeista.

FCC on käyttänyt oikeutensa ostaa 3,4 prosenttia Xferasta. Tämän seurauksena TeliaSoneran omistus Xferassa on 76,6 prosenttia. TeliaSonera saa FCC:ltä kauppahintana 40 milj. Ruotsin kruunua (4,3 milj. euroa), mikä alentaa TeliaSoneran nyt maksamaa kauppahintaa 657 milj. Ruotsin kruunusta 617 milj. Ruotsin kruunuun.