TeliaSonera käynnistää matkaviestintoiminnan Espanjassa – kasvattaa omistusosuuttaan Xferassa ja suunnittelee UMTS-verkon rakentamista

TeliaSonera on allekirjoittanut sopimuksen omistusosuutensa kasvattamisesta Xfera Móviles S.A.:ssa 80 prosenttiin. Xferalla on valtakunnallinen UMTS-toimilupa Espanjassa. Ostetuista osakkeista nyt maksettava kauppahinta on 657 milj. Ruotsin kruunua (71 milj. euroa). TeliaSonera aikoo käynnistää matkaviestintoiminnan ja suunnittelee UMTS-verkon rakentamista.

Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys TeliaSonera on päässyt sopimukseen Xfera Móviles S.A.:n muiden osakkeenomistajien kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta Xferassa 16,55 prosentista 80 prosenttiin. ACS Telefonía Movíl, S.L. joka on osa espanjalaista rakennusalan konsernia ACS:ää, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. jää TeliaSoneran kumppaniksi ja Xferan osakkeenomistajaksi. Ostettuaan osake-enemmistön yhtiöstä TeliaSonera aikoo käynnistää matkaviestintoiminnan ja suunnittelee rakentavansa UMTS-verkon olemassa olevien toimilupaehtojen mukaisesti. Toimilupaehtoihin kuuluu oikeus kansalliseen GSM-verkkovierailuun kohtuullisin ehdoin.

Ostetuista osakkeista nyt maksettava kauppahinta on 657 milj. Ruotsin kruunua (71 milj. euroa). Lisäksi osakkeita myyvien osakkeenomistajien kanssa on sovittu Xferan tulevan tuloskehityksen perusteella mahdollisesti maksettavan lisäkauppahinnan maksamisen ehdoista. Xferan kokonaisinvestointien, mukaan lukien verkkoinvestoinnit, IP- palvelualustat, liiketoiminnan aloituksen kustannukset ja taajuusmaksut (mukaan lukien vuodesta 2002 alkaen kertyneet maksut), arvioidaan jäävän alle 9 miljardin Ruotsin kruunun (1 miljardin euron) ensimmäisen viiden vuoden aikana. Liiketoiminnan odotetaan saavuttavan positiivisen vapaan kassavirran kyseisen ajanjakson aikana.

TeliaSonera on samanaikaisesti solminut sopimuksen Xferan entisen osakkeenomistajan Fomento de Construcciones y Contratas S.A.:n (FCC) kanssa. Sopimus antaa FCC:lle oikeuden ostaa enintään 3,4 prosenttia Xferan osakkeista TeliaSoneralta viimeistään 29. kesäkuuta 2006 samalla hinnalla kuin mitä TeliaSonera maksaa nyt osakkeista.

Xferalle myönnettiin valtakunnallinen UMTS-toimilupa Espanjassa maaliskuussa 2000 ja TeliaSonera on yksi yhtiön perustajajäsenistä. Viime vuosina omistajat ovat merkittävästi supistaneet Xferan käyttöomaisuusinvestointeja ja liiketoiminnan kuluja odottaessaan, että kaupallisten palvelujen lanseerauksen edellyttämä UMTS-teknologia tulee kaupallisin ehdoin markkinoille. Kesäkuussa 2004 Espanjan teollisuus , matkailu- ja kauppaministeriö muutti alkuperäisiä toimilupaehtoja.

”Uskomme, että nyt on mahdollista hyödyntää Xferan UMTS-toimilupaa yhdistettynä kansalliseen GSM- verkkovierailuun. Espanjan markkinoilla on tilaa vielä yhdelle toimijalle. Yhdessä laskevien toimittajahintojen ja saatavilla olevien korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten 3G-päätelaitteiden kanssa tämä tarjoaa meille mahdollisuuden aloittaa toiminta uusilla markkinoilla”, kommentoi Anders Igel, TeliaSonera AB:n toimitusjohtaja.

Espanjan matkaviestinmarkkinoilla toimii kolme vakiintunutta operaattoria ja liittymätiheys on noin 91 prosenttia, mikä vastaa noin 40 miljoonaa matkaviestinkäyttäjää kaikkiaan 44 miljoonan väestöstä. 3G-päätelaitetiheyden kasvu on kiihtymässä, ja TeliaSoneran arvion mukaan päätelaitteiden määrä markkinoilla on jo yli 1,2 miljoonaa. ”Olemme sitoutuneita ja tulemme käyttämään kaiken tietämyksemme ja kokemuksemme uuden kilpailukykyisen toimijan luomiseksi Espanjan markkinoille”, jatkaa Anders Igel.

Kutsu neuvottelupuheluun
Toimittajat ja analyytikot ovat tervetulleita 15.6. klo 11.30 Ruotsin aikaa (12.30 Suomen aikaa) järjestettävään neuvottelupuheluun, johon osallistuvat TeliaSonera AB:n toimitusjohtaja Anders Igel, TeliaSonera AB:n varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja Kim Ignatius sekä TeliaSoneran Norway, Denmark and the Baltic Countries tulosyksikön johtaja Kenneth Karlberg.

Puhelinnumero: +44 (0)20 71 62 00 25
Viite osallistujille: TeliaSonera
Soitto-ohje: Pyydämme ystävällisesti, että soitat yhteyden varmistamiseksi neuvottelupuhelunumeroon muutamaa minuuttia ennen alkua. Neuvottelua voi kuunnella myös suorassa lähetyksessä internet-sivuillamme.

Neuvottelupuhelu kuunneltavissa 22.6.2006 asti numerossa: +44 (0)20 70 31 40 64
Koodi: 709519